650.000 € EN AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA DIFUSIÓ DEL LLIBRE I LA LECTURA

•La línia pressupostària preveu 650.000 euros

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport convoca les subvencions destinades a la difusió del llibre i la lectura com a mitjà d’afavorir les iniciatives que suposen la difusió i promoció del sector del llibre valencià. Per a la promoció d’activitats que preveu, aquesta línia pressupostària està dotada amb 650.000 euros.

Podran optar a aquesta subvenció les associacions o fundacions de llibreres i llibrers, de llibreres i llibrers d’ocasió, d’il·lustradores i il·lustradors, de tipògrafes i tipògrafs i d’editores i editors, així com les associacions i fundacions d’escriptores i escriptors o del sector del llibre i la lectura.

Les despeses subvencionables hauran d’estar compreses entre l’1 d’abril de 2020 i el 31 de març de 2021, ambdós inclosos, i respondre de manera directa i indubtable a l’activitat subvencionada.

Seran objecte de subvenció l’organització d’activitats de difusió i promoció del llibre valencià realitzades per les associacions o fundacions de llibreres i llibrers, llibreres i llibrers d’ocasió, il·lustradores i il·lustradors, tipògrafes i tipògrafs i editores i editors valencians, així com les realitzades per associacions o fundacions d’escriptores i escriptors; també la realització d’activitats de foment de la lectura realitzades per associacions o fundacions del sector del llibre i la lectura.

L’organització, la gestió i la participació en les fires del llibre, locals o generals, i del llibre d’ocasió, amb arrelament o repercussió i interés cultural a la Comunitat Valenciana també seran objecte de subvenció, així com la participació en les fires no internacionals del llibre o del llibre d’ocasió de l’Estat espanyol.

S’especifica que seran subvencionades les despeses de funcionament generades per l’activitat de les associacions o fundacions. Les despeses corresponents a les retribucions del personal dependents de les entitats beneficiàries es consideraran despeses de funcionament en tot cas.

error: Content is protected !!