“A Stylized Repetition of Acts” de MARTA PUJADES en MUSEARI

Des de 17 de febrer de 2023 Marta Pujades exposa a MUSEARI A Stylized Repetition of Acts

Ens proposa una revisió de la masculinitat a partir de l’àmbit de la dansa clàssica. A través de l’exercici del retrat fotogràfic entès de forma àmplia —des del retrat com a procés performatiu fins a l’apropiació i assumpció de representacions realitzades per altres— proposo una exploració del cos masculí mediat per l’imaginari del ballet que em permet visibilitzar algunes de les inquietuds, fòbies i reptes vinculats a les identitats de gènere.

error: Content is protected !!