CONVOCADA LA XV BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA DE MANISES

L’Ajuntament de Manises convoca la XV BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA DE MANISES amb l’objectiu de fomentar la creació i innovació en els àmbits de la ceràmica artística i del disseny, i de promocionar el nom de Manises a ciutat ceramista. Hi podran participar, tant de forma individual com col·lectiva, persones de qualsevol país del món. En cas de participacions col·lectives, el grup elegirà un o una representant legal, les dades del qual seran les que hauran de figurar en la sol·licitud d’inscripció. Les obres que s’hi presenten, en les dues modalitats i amb un màxim de tres, hauran de ser originals i inèdites, no poden haver participat en altres concursos i hauran d’estar fetes, en la major part, amb materials ceràmics.

ESPECIALITATS:

A. Ceràmica artística, de creació lliure.

B. Disseny de producte ceràmic, industrial o artesanal, enfocat a peces de caràcter utilitari i/o decoratiu, susceptible de ser reproduït industrialment per a la comercialització (orientat a promoure la indústria ceràmica).

En l’especialitat d’Art no s’admetran obres que excedisquen 2 m en la dimensió més gran ni tampoc aquelles que no arriben als 0,50 m per unitat. En l’especialitat de Disseny les mides seran lliures.

Les inscripcions es faran mitjançant la plataforma web habilitada a l’efecte: mundoarti.com, lloc on l’organització publicarà tot allò relatiu al concurs.

Les notificacions individuals es faran mitjançant l’adreça electrònica facilitada en la sol·licitud d’inscripció i només de manera excepcional s’usarà la connexió telefònica.

El termini d’inscripció finalitzarà el 15 de novembre de 2021. Les sol·licituds constaran del formulari d’inscripció, el currículum professional de l’autor o autors, 3 fotografies digitals -com a màxim- de cada una de les obres, fetes sobre fons neutre i amb un màxim de 512 kb, més una fotografia personal de l’autor o autors, en format JPG i amb la resolució adequada.

Tota la documentació que acompanye les sol·licituds d’inscripció passarà a formar part de l’Arxiu Documental de Ceràmica Contemporània de l’MCM.

Les obres seleccionades hauran d’enviar-se al Museu de Ceràmica de Manises abans de les 15 h del dia 14 de febrer de 2022. L’incompliment d’aquest termini suposarà la seua desqualificació. En companyia de les obres, els autors i les autores podran remetre instruccions, imatges i totes aquelles directrius que consideren necessàries per al seu muntatge adequat.

4. És obligació dels autors i les autores l’embalatge correcte de les obres per a evitar-ne trencaments durant el transport. L’organització no es responsabilitzarà dels desperfectes que s’hagen produït en les peces com a conseqüència del seu enviament, de manera que no assumirà les despeses dels danys. Les obres finalistes formaran part d’una exposició des del dia 10 de juny de 2022 fins al 10 de setembre de 2022 i figuraran en el catàleg que s’editarà amb motiu d’aquesta Biennal.

S’entregaran premis a les especialitats:

A) CERÀMICA ARTÍSTICA

PREMI PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA, dotat amb 5.000 €

PREMI DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, dotat amb 3.000 €

PREMI CIUTAT DE VÉNISSIEUX per a menors de 35 anys, dotat amb 1.800 €

PREMI FUNDACIÓ MUSEU DE MONTELUPO, residència artística a la ciutat de Montelupo

B) DISSENY DE PRODUCTE CERÀMIC 

PREMI DISSENY DE PRODUCTE CIUTAT DE MANISES, dotat amb 3.000 €

El pressupost de la convocatòria 2022 ascendeix a la quantitat de 60.000 € que es finançarà a càrrec de l’aplicació pressupostària 42210-22609, altres despeses diverses, Biennal de Ceràmica, del pressupost general de l’Ajuntament de Manises.

 CONTACTE

La Secretaria de la Biennal de Ceràmica de Manises té la seua seu en el:

Museu de Ceràmica de Manises. Carrer del Sagrari, 22. 46940 – Manises (València) Espanya. Atenció telefònica en castellà i valencià: (+34) 961 521 044

Atenciçó telefònica en anglés, francés, alemany i italià: (+34) 961 52 56 09

Adreça electrònica: bienalceramica@manises.es

Pàgina web: www.museuceramicamanises.es 

error: Content is protected !!