CULTURA CONVOCA AJUDES ECONÒMIQUES PERQUÈ LES BIBLIOTEQUES ADQUIRISQUEN MATERIAL INFORMÀTIC I MOBILIARI

•          Ajudaran a sufragar despeses en material com ara ordinadors, tauletes tàctils i lectors de llibres electrònics

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport destina 300.000 euros per a l’adquisició de mobiliari i material informàtic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Aquestes ajudes contribuiran al finançament, fins al màxim del 50 %, de les despeses ocasionades en l’adquisició d’equipament com ara ordinadors i els seus diferents components, així com qualsevol altre element material necessari per al seu funcionament o ús (ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils, pantalles planes, perifèrics, unitats d’emmagatzematge, targetes gràfiques, ratolins, auriculars, dispositius de lectura òptica de codi de barres, impressores, escàners, etc.), tauletes tàctils, lectors de llibres electrònics i programari necessari per al funcionament del material informàtic que és objecte de subvenció (programari de sistemes i el programari d’aplicacions que no siguen sistemes de gestió bibliotecària).

També se subvencionarà el mobiliari específic per a biblioteques (taules, cadires, butaques, pufs, calaixeres, estanteries, carros de transport de llibres, elements d’emmagatzematge de materials especials, porta-revistes, etc.).

Podran sol·licitar subvencions totes les entitats locals titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana. Així mateix, també podran sol·licitar aquestes subvencions les fundacions i institucions culturals municipals que tinguen entre les seues funcions la gestió d’algun dels centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques.

Més informació en: https://dogv.gva.es/datos/2021/11/18/pdf/2021_11294.pdf

error: Content is protected !!