EL CARME ABORDA LES RELACIONS SOCIALS EN EL SEU PROGRAMA D’EDUCACIÓ I MEDIACIÓ FINS A ABRIL

Una bateria de propostes enfocades a diferents públics, de 0 a 99 anys

Amb una programació anual que respon a la qüestió ‘I ara, què?’, aquest quadrimestre les activitats se centren en les relacions i els vincles socials

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) presenta les activitats del seu programa d’educació i mediació per als mesos de gener a abril, amb propostes enfocades a diferents grups de població, entre els 0 i 99 anys. El programa, que per a aquest curs 2022-23 ha sigut conceptualitzat i desenvolupat pel col·lectiu Pedagogías Invisibles, proposa generar espais dins del CCCC en què les persones puguen retrobar-se, recalibrar i reconstruir el seu pensament artístic contemporani.

La programació d’aquest curs parteix de la pregunta ‘I ara, què?’ per a abordar cada trimestre qüestions més específiques a través de diferents iniciatives i trobades. Així, entre octubre i desembre, l’equip de mediació va treballar sobre el concepte de consum amb una sèrie d’activitats en les quals van participar més d’un miler de persones: 600 alumnes de 24 centres escolars; més de 70 famílies en les activitats destinades a la primera infància i als nuclis intergeneracionals; més de 50 persones en els tallers ocupacionals, i més de 300 en les trobades destinades al públic general.

Per al període comprés entre els mesos de gener, febrer, març i abril, les propostes giren entorn de la pregunta ‘I ara, com ens relacionem?’ per a impulsar la reflexió sobre les relacions socials actuals, i, finalment, en els mesos de maig i juny el tema central serà els aprenentatges.

“La mediació i l’educació són dues de les principals línies de treball que impulsem des de 2016 en el Centre del Carme, definint un nou model de gestió que situa les persones en el centre. Convidem a la reflexió sobre temes que afecten el nostre dia a dia, a través de l’art i la cultura, i ens acosten de manera diferent de les propostes expositives”, assenyala el director del Consorci de Museus i del CCCC, José Luis Pérez Pont.

‘I ara, com ens relacionem?’

La reflexió sobre les relacions socials centra el programa d’educació i mediació del CCCC durant el primer quadrimestre de 2023. L’accessibilitat cognitiva del centre d’art s’explorarà cada dimarts de 16.00 a 18.00 hores a través de l’activitat ‘I, ara qui vindrà al CCCC?’, en què un grup motor inclusiu compost per persones amb diversitat funcional realitzarà una anàlisi i una avaluació del Centre del Carme per a determinar si és un espai on qualsevol persona independentment de la seua condició, pot desenvolupar-se de manera segura i autònoma. A partir d’aquesta iniciativa, el dissabte 21 de gener es convidaran els i les visitants a reflexionar sobre diferents situacions que poden impedir la mobilitat en el centre cultural, en l’activitat ‘El museu de la confusió’.

Els dijous a la vesprada de 18.00 a 19.00 hores i els dissabtes al matí de 12.00 a 13.00 hores, la visita performativa ‘Sentaeta’ experimentarà amb les formes que tenen les persones de relacionar-se entre si quan coincideixen al costat dels espais expositius i les seues obres. La mediació digital, la ‘performance’ i l’humor es combinen per a presentar una altra manera d’acostar-se al Museu, amb la visita virtual ‘Estàs una mica glitch!’, que farà una sessió mensual entre gener i abril els dies 28 de gener, 25 de febrer, 25 de març i 22 d’abril.

També, de dimarts a diumenge a les 18.00 hores, ‘Visites dialogades’ proposa un passeig col·lectiu per les exposicions per a moure el cos, passejar, activar la ment i descobrir algunes de les seues curiositats més destacades del programa expositiu.

Els diumenges de 12.00 a 13.30 hores, la visita taller ‘Ni por favor, ni por favar’, dirigida a grups intergeneracionals, té com a objectiu desconstruir les jerarquies, dinàmiques i automatismes que hi ha en les famílies per a assajar altres maneres de conviure. I de dimarts a divendres al matí d’11.00 a 13.00 hores, els grups ocupacionals tindran l’ocasió de reflexionar sobre la definició de les cures a les persones en el taller ‘Si fores una planta’.

Partint d’una cita realitzada a l’octubre on es van intercanviar esqueixos, les trobades ‘Cucharagatojazmín’ reuniran grups sènior els dimarts a la vesprada de 17.00 a 19.30 hores per a compartir històries afectives i vitals amb objectes, plantes i animals. Per part seua, el públic jove d’entre 15 i 19 anys podrà investigar sobre la festa com un espai segur en el qual identitats, expressions, balls i sentirs conflueixen i es gaudeixen en col·lectiu, amb la iniciativa ‘I ara, on seguim la festa?’. Aquesta activitat es farà els dies 21 de gener, 4 i 18 de febrer, 4 i 18 de març, 1, 15 i 29 d’abril.

Respecte als centres educatius, l’alumnat d’Educació Infantil podrà participar de dimarts a divendres d’11.00 a 12.30 hores, en la visita taller ‘Aprendre i jugar, tot és posar-s’hi’, que mostra un altre tipus de relacions a través d’instal·lacions de joc dissenyades per a projectar el món intern dels més xicotets. Per a Primària, l’activitat ‘No tinc BFF’ realitzada de dimarts a divendres d’11.00 a 12.30 hores treballa sobre les diferents maneres d’entendre la xarxa de vincles, experimentar comunitat, afectes i la cura a l’aula amb la finalitat de comprendre la diversitat com una cosa enriquidora.

Finalment, també de dimarts a divendres d’11.00 a 12.30 hores, tindrà lloc la visita taller ‘Valors exfamiliars’ on els grups d’Educació Secundària podran treballar sobre la desconstrucció del camí i els objectius establits per la vida adulta amb la finalitat de generar opcions diverses i múltiples, més enllà del que està preestablit.

error: Content is protected !!