ELS EPISTOLARIS DELS ESCRIPTORS EN L’EXILI RECONSTRUEIXEN LA HISTÒRIA DE LA LITERATURA ESPANYOLA DEL SEGLE XX

La Biblioteca Valenciana és l’única biblioteca pública amb una secció específica de l’exili republicà

La correspondència que mantenien els escriptors de l’exili amb els que van romandre en l’Espanya franquista és l’eix central de les Jornades Laberintos, que s’estan realitzant a la Biblioteca Valenciana amb el títol ‘Els epistolaris de l’exili republicà del 1939’ durant hui i demà.

Els epistolaris entre escriptors constitueixen un material molt valuós per a reconstruir la història de la literatura espanyola del segle XX i, molt particularment, són un pont de diàleg entre els escriptors de l’exili republicà de 1939 i els que es van quedar a Espanya després de la guerra civil.

La Biblioteca Valenciana du a terme cada any unes jornades de reflexió sobre l’exili pel fet que és l’única biblioteca pública espanyola que té una secció específica dedicada a l’exili republicà del 1939.

Entre els seus fons es troben els arxius personals de republicans valencians com Juan Gil-Albert, Vicent Llorens, Guillermina Medrano i Rafael Supervía, Adelita del Campo i Julián Antonio Ramírez, Ignacio Soldevila i Jesús Martínez Guerricabeitia, entre altres.

Aquests fons bibliogràfics, a vegades subratllats i anotats pels seus propietaris i amb nombroses dedicatòries d’autors significatius de cada moment, enriqueixen el nostre patrimoni cultural i ens parlen de qui som i de quina ha sigut la nostra història. Són una font única d’informació sobre les vides i les obres de les persones que van haver d’eixir del seu país i la pèrdua que va suposar que intel·lectuals compromesos amb la democratització de la cultura no pogueren desenvolupar ací el seu treball.

La Biblioteca Valenciana custodia aquests materials, els registres bibliogràfics i els inventaris dels quals poden ser consultats des de qualsevol lloc del món a través del catàleg situat en la web https://bv.gva.es, i a més s’estan digitalitzant els documents més fràgils per a permetre que siguen consultats pels investigadors sense menyscapte de la preservació.

Les ponències de les jornades i les intervencions dels participants seran publicades en la revista ‘Laberintos’ sobre els exilis culturals espanyols, que publica la Biblioteca Valenciana des de 2002. 

error: Content is protected !!