ES DEMANA LA PROTECCIÓ DELS IMMOBLES DE DEMETRIO RIBES, AUTOR ENTRE ALTRES DE L’ESTACIÓ DEL NORD

ES DEMANA LA PROTECCIÓ DELS IMMOBLES DE DEMETRIO RIBES, AUTOR ENTRE ALTRES DE L’ESTACIÓ DEL NORD

El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de València i Castelló,
a iniciativa de la seua Secció d’Història de l’Art, ha presentat avui dilluns, per registre d’entrada
dirigit a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, una sol·licitud d’incoació del procés protecció
dels immobles del carrer Manuel Arnau de València i del seu entorn, amb la intenció que aquests
siguen inclosos a l’inventari de Patrimoni Cultural Valencià, evitar la seua demolició i donar el
primer pas cap a la seua recuperació.


En primer lloc, la Secció d’Història de l’Art del Col·legi Oficial posa en relleu que els dos immobles
formen part del teixit del barri històric i industrial de la Creu Coberta, del que són part de les
últimes empentes que es conserven i que és el conjunt d’aquest barri històric el què hauria de
rebre una protecció integral, instant a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport a incoar, d’ofici,
l’expedient de declaració de BIC del conjunt, a més de donar protecció individual als immobles
que ho mereixen, com ara els dos que ens ocupen, de forma urgent, per estar amenaçats per un
procés d’enderrocament, ocasionat per un deteriorament fruit de la falta de manteniment.

Les dues construccions que són els immobles dels núm. 9 i 11 del carrer Manuel Arnau, de
València, al barri de la Creu Coberta. Es tracta de dos edificis d’habitatges barats, destinats a
obrers de les indústries de l’entorn, propis del primer quart del segle XX. Iniciats el 1919 i
finalitzats el 1921, el núm. 11 és obra de Demetrio Ribes, autor de l’Estació del Nord, entre altres
obres de primera línia a la ciutat de València. El núm. 9, encara que a alguns articles s’atribueix
al mateix autor, tal volta perquè l’esquema constructiu, estructura i distribució (que no l’estil
decoratiu de façana) es una reproducció exacta del núm. 11, està pendent d’atribució, però, al
marge de la seua autoria, té tant de valor com l’anterior al tractar-se d’una obra també de
l’eclecticisme modernista, en aquest cas, neomudèjar, sent un dels pocs immobles d’aquest estil
de la ciutat de València.


Cal recordar que es tracta dels pocs vestigis que queden, al barri de la Creu Coberta, del seu
patrimoni cultural com a barri històric i industrial de la ciutat, sent, a més, part de la història de
la classe obrera de València; al cas del núm. 11, obra d’un dels arquitectes més rellevants del
primer quart del segle XX a la ciutat i de les poques obres de la tipologia d’habitatge barat per a
obrers que aquest executa.

Al mateix entorn històric es troben obres rellevants de l’arquitecte
Javier Goerlich que també mereixen protecció individual i posen en relleu el valor d’aquest
conjunt històric-industrial. No hauria de ser necessari recordar que no només les grans obres
monumentals mereixen la seua protecció com a part del nostre Patrimoni Cultural sinó, també,
aquelles que, dirigides a les classes més pobres exemplifiquen les preocupacions socials,
culturals, arquitectòniques i urbanístiques d’una època i un context.


Per tot això, la Secció d’Història de l’Art ha trobat necessari sol·licitar la protecció d’aquests
immobles i de l’entorn històric industrial a què es troben, del qual ja hem perdut una part més
que substancial

Un comentario en «ES DEMANA LA PROTECCIÓ DELS IMMOBLES DE DEMETRIO RIBES, AUTOR ENTRE ALTRES DE L’ESTACIÓ DEL NORD»

Los comentarios están cerrados.

error: Content is protected !!