MANIFEST EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ PLÀSTICA i AUDIOVISUAL

MANIFEST EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ PLÀSTICA i AUDIOVISUAL

La Revista Sinergias Arts Visuals i Escèniques es suma al manifest.

Adhesión al Manifiesto en defensa de la Educación Plástica (google.com)

Donada l’última llei d’educació LOMLOE i l’adaptació que la Conselleria ha de fer per a la Comunitat Valenciana al curs vinent 2021-2022, el professorat que impartim l’assignatura d’Educació Plàstica i Audiovisual, representat per l’Associació Valenciana de Professorat de Dibuix (AVPD), vol exposar el perquè la matèria de Plàstica és indispensable, i ens sembla important definir quines són les condicions mínimes i irrenunciables que garanteixen l’aprofitament dels continguts que impartim al nostre alumnat.

Una de les condicions fonamentals és el reconeixement del valor de l’Educació Plàstica i Audiovisual al llarg dels deu anys de formació a l’educació obligatòria. Perquè això siga una realitat, la Plàstica ha d’estar en igualtat de condicions que altres assignatures específiques, sent obligatòria en tots els cursos, excepte en quart d’ESO per ser un curs d’orientació diferenciada.

Els motius de per què l’educació artística i la cultura visual és fonamental són molt diversos. Tanmateix podem resumir-ho dient que és totalment necessària perquè hui més que mai vivim envoltats d’imatges, perquè a través del dibuix aprenem a mirar i a comprendre el món, perquè l’art és inclusiu i fomenta la creativitat, perquè és beneficiós per a la salut i el benestar d’acord a l’OMS (2019), i sobretot, perquè forma ciutadans respectuosos amb el seu patrimoni històric-artístic, ja que ensenya a gaudir d’ell i entendre altres.

Si les raons exposades no foren suficients per a valorar la importància de l’Educació Plàstica i Audiovisual, esmentem les nombroses aplicacions i sortides professionals on podem veure que la plàstica és una matèria plenament connectada amb el món real. Per exemple, en el camp de la indústria cultural (cine, moda, art, fotografia, il·lustració…), en el camp dels estudis tècnics (arquitectura, enginyeries, disseny industrial, disseny ambiental…), la indústria local (ceràmica, disseny tèxtil, artesania, fusteria, artista faller…), en els àmbits relacionats amb les noves tecnologies (videojocs, robòtica, animació, realitat virtual, realitat augmentada…) i altres com l’estilisme, la cuina, l’escaparatisme i un llarg etcètera.

Però no podem tindre una ciutadania amb una perspectiva artística de qualitat, si no preparem els coneixements des de les arrels. És per tot això que demanem docents especialistes des de l’Educació Primària. La creació d’un àmbit Artístic-Expressiu amb co-docència en 1r d’ESO. La continuació en 2n i 3r d’ESO, seguint la dinàmica actual. I per acabar, ampliar l’oferta d’optatives en 4t d’ESO. Perquè en aquest curs, donat el seu caràcter d’orientació, es fa necessària la bifurcació de l’Educació Plàstica i Audiovisual per cobrir els interessos i les necessitats de tot l’alumnat. Sobretot de l’alumnat que vol continuar estudis en el Batxillerat Artístic, en les Escoles d’Art o als nombrosos mòduls de formació professional amb una formació més teòrica i tècnica.

Hem d’impartir els continguts de la matèria, en 1r, 2n i 3r d’ESO, de manera obligatòria. En aquests cursos els professors de Dibuix fem un gran esforç per arribar a tot el nostre alumnat sense cap desdoblament ni reforç, situació que és totalment injusta i demostra el desemparament que sofreix sistemàticament la nostra assignatura. És per això que demanem la possibilitat de desdoblament, com moltes altres assignatures, per poder atendre adequadament les necessitats individuals de l’alumnat i evitar un tracte clarament discriminatori.

En l’ensenyament obligatori resulta fonamental una millora de les condicions de l’Educació Plàstica i Audiovisual perquè l’objectiu és aconseguir una educació de qualitat.

Des de l’AVPD, fem una crida a les institucions, organitzacions, artistes, dissenyadors i en definitiva a totes les persones que vullguen adherir-se i donar suport a tot el que es reivindica amb aquest manifest per tal d’afavorir la importància que l’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual ha de tindre al sistema educatiu en tots els nivells i per tant a l’educació i desenvolupament del pensament crític i estètic de tota la societat en la qual vivim.

error: Content is protected !!