PEDRO CIFUENTES, PREMI NACIONAL D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT, PRESENTA EN LA NAU LES SEUES NOVEL·LES GRÀFIQUES ‘¡VAYA SIGLO NOS ESPERA!’ I ‘EL RENACIMIENTO’

PEDRO CIFUENTES, PREMI NACIONAL D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT, PRESENTA EN LA NAU LES SEUES NOVEL·LES GRÀFIQUES ‘¡VAYA SIGLO NOS ESPERA!’ I ‘EL RENACIMIENTO’

L’Aula de Còmic de la Universitat de València acollirà el pròxim 7 de juny, a les 18 hores, una conferència amb el professor Pedro Cifuentes. Serà a l’Aula Magna del Centre Cultural La Nau en un acte on es presentaran ‘¡Vaya siglo nos espera!’ i ‘El Renacimiento’, les seues últimes novel·les gràfiques. Presentat i moderat pel responsable de l’Aula, Álvaro Pons.

Pedro Cifuentes, guanyador del Premi Nacional d’Educació per al Desenvolupament per la seua labor com a introductor i divulgador de l’ús del còmic amb finalitat didàctica, parlarà sobre la seva experiència amb les dues novel·les gràfiques. El seu èxit al crowfunding i la seua trajectòria en el món del còmic. Per assistir-hi és necessària la inscripció ací.

En ‘¡Vaya siglo nos espera!’ l’autor ens proposa un viatge en el qual acompanyarem a una professora anomenada Esperanza, els seus alumnes i uns personatges molt especials per diferents parts del món. Al costat d’ells aprendrem quines són les eines més eficaces per a fer del nostre planeta un lloc millor per a tots.

D’altra banda, en ‘El Renacimiento’ acompanyem a personatges com Leonardo da Vinci, Sofonisba Anguissola, la Gioconda, Miguel Ángel, Raffaello, Durero, Tiziano o Garcilaso de la Vega en el seu viatge per aquesta etapa històrica. Amb aquesta novel·la gràfica podem passejar per la Florència dels Medici o perdre’ns ascendint La torre de Babel de Brueghel el Vell.

L’entrada a la conferència és lliure i limitada a la capacitat de la sala. Per a complir les condicions sanitàries exigides per la COVID-19, les places són molt restringides, per tant, es demana que la inscripció la formalitzen només les persones que estiguen segures de poder assistir. Les conferències es poden recuperar posteriorment des del canal YouTube del Centre Cultural La Nau.

Divulgador i docent

Pedro Cifuentes és professor de Ciències Socials en ESO des de 2008, i membre del Comitè Coordinador de la Xarxa de Docents per al Desenvolupament. La seua labor com a introductor i divulgador de l’ús del còmic amb finalitat didàctica ha estat reconeguda amb el Premi Nacional d’Educació per al Desenvolupament (2010), el Premi Materials Didàctics Comunitat Valenciana (2011), el Premi al Professor Destacat de la Generalitat Valenciana (2019) i el Premi Cope Castelló d’Educació (2020).

Després de l’èxit del seu micromecenatge, Desperta Ferro Edicions recull el testimoni de la seua ‘Historia del arte en cómic. El mundo clásico’, primer volum d’una col·lecció a la qual li van seguir ‘El mundo medieval’, ‘El Renacimiento’ i, pròximament, ‘La época del Barroco’, ‘El siglo XIX’ i ‘El siglo XX’.

Pedro Cifuentes, Premio Nacional de Educación para el Desarrollo, presenta en La Nau sus novelas gráficas ‘¡Vaya siglo nos espera!’ y ‘El Renacimiento’

València, a 4 de juny de 2021. El Aula de Cómic de la Universitat de València acogerá el próximo 7 de junio, a las 18 horas, una conferencia con el profesor Pedro Cifuentes. Será en el Aula Magna del Centre Cultural La Nau en un acto donde se presentarán ‘¡Vaya siglo nos espera!’ y ‘El Renacimiento’, sus dos últimas novelas gráficas. Presentado y moderado por el responsable del Aula, Álvaro Pons.

Pedro Cifuentes, ganador del Premio Nacional de Educación para el Desarrollo por su labor como introductor y divulgador del uso del cómic con finalidad didáctica, hablará sobre su experiencia con ambas novelas gráficas. Su exitoso crowfunding y su trayectoria en el mundo del cómic. Para poder asistir es necesario inscribirse gratuitamente aquí.

En ‘¡Vaya siglo nos espera!’ el autor nos propone un viaje en el que acompañaremos a una profesora llamada Esperanza, sus alumnos y unos personajes muy especiales por diferentes partes del mundo. Junto a ellos aprenderemos cuáles son las herramientas más eficaces para hacer de nuestro planeta un lugar mejor para todos.

Por otra parte, en ‘El Renacimiento’ acompañamos a personajes como Leonardo da Vinci, Sofonisba Anguissola, la Gioconda, Miguel Ángel, Raffaello, Durero, Tiziano o Garcilaso de la Vega en su viaje por esta etapa histórica. Con esta novela gráfica podemos pasear por la Florencia de los Medici o perdernos ascendiendo La torre de Babel de Brueghel el Viejo.

La entrada a la conferencia es libre y limitada a la capacidad de la sala. Para cumplir las condiciones sanitarias exigidas por la COVID-19, las plazas son muy restringidas, por lo tanto, se pide que la inscripción la formalicen solo las personas que estén seguras de poder asistir. Las conferencias se pueden recuperar posteriormente desde el canal YouTube del Centre Cultural La Nau.

Divulgador y docente

Pedro Cifuentes es profesor de Ciencias Sociales en ESO desde 2008, y miembro del Comité Coordinador de la Red de Docentes para el Desarrollo. Su labor como introductor y divulgador del uso del cómic con finalidad didáctica ha sido reconocida con el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo (2010), el Premio Materiales Didácticos Comunitat Valenciana (2011), el Premio al Profesor Destacado de la Generalitat Valenciana (2019) y el Premio Cope Castellón de Educación (2020). 

Tras una exitosa experiencia en crowdfunding, Desperta Ferro Ediciones recoge el testigo de su ‘Historia del arte en cómic. El mundo clásico’, primer volumen de una colección a la que le siguieron ‘El mundo medieval’, ‘El Renacimiento’ y, próximamente, ‘La época del Barroco’, ‘El siglo XIX’ y ‘El siglo XX’.

error: Content is protected !!