176 ENTITATS S’ADHEREIXEN AL PACTE PER LA LECTURA EN UN MES

‘Pactem’ és una iniciativa oberta i en evolució liderada per la Generalitat amb l’objectiu de fomentar l’índex lector en la societat

Un total de 176 entitats s’ha sumat al Pacte per la lectura ‘Pactem’ de la Generalitat en el primer mes de vigència. ‘Pactem’ és un compromís per a fomentar l’índex lector de la societat i visibilitzar les accions que estimulen la lectura.

Les biblioteques municipals són les més participatives, amb 75 adhesions, seguides dels ajuntaments i els clubs de lectura, amb 37 i 36 respectivament. El nombre de llibreries que han subscrit el Pacte són 15, a més de 7 associacions culturals, 3 fundacions i 3 institucions relacionades amb la cultura.

A la província de València s’hi han sumat 101 municipis; a Alacant, 37, i a Castelló, 13. En un mateix municipi es pot produir que diverses entitats hagen sol·licitat adherir-se a ‘Pactem’.

‘Pactem per la lectura’ està liderat per la Generalitat i va nàixer amb l’adhesió de les diputacions provincials (Alacant, Castelló i València), les universitats públiques (València, Politècnica, Jaume I, Miguel Hernández i Alacant) i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

És un compromís obert que reuneix el sector de la cadena de la lectura: biblioteques, editorials, llibreries i distribuïdors, així com clubs de lectura, associacions professionals o col·lectius lectors. Per a obtindre més informació o sumar-se a ‘Pactem’: pactem@gva.es

Les entitats que s’hi sumen estaran vinculades a l’oficina de foment lector de la Direcció General de Cultura i Patrimoni per a la promoció de les activitats que realitzen, perquè puguen ser divulgades i visibilitzades en tot el territori valencià per mitjà de les xarxes socials i de la web, i que creen una comunitat entorn de la lectura en què es puguen intercanviar informació, coneixement i experiències. Per la seua banda, la Generalitat estudiarà la coorganització d’esdeveniments culturals que proposen les entitats adherides a ‘Pactem per la lectura’.

També es treballarà per a potenciar mesures singulars en favor del sector editorial, amb una atenció especial a l’edició, la distribució i el foment de la presència de l’oferta editorial i contribuir a la consecució d’un efecte multiplicador d’aquest pacte per la lectura en tots els àmbits territorials que genere una consciència col·lectiva sobre la importància estratègica de la lectura en una societat moderna i democràtica.

‘Pactem per la lectura’ posarà especial interés a donar visibilitat als autors i autores valencians i facilitar-ne la presència en les activitats per a promocionar les seues obres, promoure la producció de qualitat i fomentar la promoció del fons editorial valencià en tots els àmbits, fomentar la comercialització dels llibres d’editorials valencianes per mitjà de les llibreries, com a via natural de la comercialització, i donar suport a les activitats de foment de la lectura en aquestes i garantir l’accés dels ciutadans als serveis de les biblioteques i promoure-les com a centres imprescindibles per a la difusió i el foment de la lectura.

‘Pactem’ forma part de ‘Llegim, llegim, llegim’, el Pla valencià per al foment del llibre i la lectura, que en 2022 inicia la segona etapa assumint directament la gestió de la coordinació de les activitats i augmentant el pressupost.

error: Content is protected !!