CARLES ÁNGEL SAURI DIRIGIRÀ L’EACC · S’OBRI UN TERRENY FANGOS PER ALS TREBALLADORS CULTURALS

Per: Joan J. Soler Navarro. Historiador i Crític d’Art.

L’elecció s’ha fet mitjançant una licitació pública per a un període de dos anys, prorrogable a dos anys més

L’Institut Valencià de Cultura ha resolt, mitjançant una licitació oberta, les propostes per a la direcció artística de l’Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) a la qual sols havien pogut concórrer quatre aspirants.

La baremació de les ofertes presentades ha sigut realitzada per un comité d’experts que han valorat els projectes, així com els mèrits de cada candidatura que s’ha presentat. La proposta amb més puntuació ha estat la de Carles Àngel Saurí i s’ha adjudicat per a un període de dos anys, prorrogable, si cal, a dos anys més.

El comité d’expertes ha estat format per: Nuria Enguita, directora de l’IVAM; Ester Pegueroles, membre del Consell Rector de l’IVAM i d’Amics de l’EACC; Paloma Palau, secretària del Departament d’Educació i Didàctiques Específiques de l’UJI, coordinadora de l’Àrea de Didàctica de l’Expressió Plàstica i doctora en Estètica i Teoria de l’Art; Inmaculada Prieto, directora d’Es Baluard Museu Contemporani de Palma; i Pilar Bonet, professora d’Art i Disseny Contemporani de la Universitat de Barcelona, crítica d’art i curadora.

La licitació es va publicar el 14 de setembre de 2021 i va estar oberta per als interessats fins al 14 d’octubre de 2021. D’ací a deu dies es publicarà la resolució definitiva i la contractació es farà efectiva a principi del mes de desembre.

Com ja va ocórrer en la direcció de l’IVAM per a la qual s’apuntava com a favorita a Núria Enguita, de nou es compleix allò pronosticat i Carles Angel Saurí que s’apuntava com a favorit, dirigirà els pròxims anys l’Espai d’Art Contemporani de Castelló.


Aparcades (complides) les prediccions de la direcció, arriben nous temps i s’obri un terreny fangós, un nou precedent que és el que preocupa als treballadors culturals, -gestors, comissaris, historiadors de l’art, artistes, galeristes. associacions profesionals- ens referim una vegada més al procediment de licitació que s’ha seguit per a cobrir aquest lloc de direcció.


La conselleria de cultura havia assajat aquest procés de selecció en els festivals dependents del IVC com Sagunt a Escena o Cinema Jove, encara que en aquesta ocasió, el procés ha sigut també rebutjat per diferents associacions professionals en el món de l’art com l’Institut d’Art ContemporaniAVCA.


L’Associació Valenciana de Crítics d’Art de la Comunitat Valenciana (AVCA), denunciava la precarització i mercantilització a la qual es veu abocat el sector de les arts plàstiques i visuals, amb licitacions com la proposta pel Institut Valencià de Cultura (IVC) per a dirigir espais públics com el de Castelló.

L’AVCA : Associació Valenciana de Crítics d’Art, després de reunir-se la junta directiva, expressà formalment amb un comunicat oficial i públic la seua disconformitat davant la licitació per a cobrir la plaça de direcció artística de l’Espai d’Art Contemporani de Castelló, EACC, de l’Institut Valencià de Cultura, IVC.

30 de setembre de 2021 Alacant, València i Castelló L’Associació Valenciana de Crítics d’Art, AVCA, després de reunir-se la junta directiva, ha decidit expressar formalment la seua disconformitat davant la licitació per a cobrir la plaça de direcció artística de l’Espai d’Art Contemporani de Castelló, EACC, de l’Institut Valencià de Cultura, IVC. S’exposa que el mitjà per a oferir i cobrir la plaça de direcció a l’EACC no és l’adequat, ja que contribueix a la precarització i a la mercantilització del sector de les arts plàstiques i visuals. Un fet que, malauradament, està proliferant en tot l’àmbit cultural de la Comunitat Valenciana i que afecta a un gran nombre de professionals del sector cultural, on s’inclou la crítica d’art i el comissariat d’exposicions”.

El comunicat d’AVCA continúa: “Així mateix, voldríem assenyalar que l’ús de licitacions no hauria d’utilitzar-se per a cobrir un perfil professional d’aquestes característiques, ja que converteix una relació laboral en una relació mercantil, és a dir, entre l’IVC i el/la futur/a director/a, un fet que també es repeteix de forma constant en una societat i economia cada vegada més aliena a les regulacions de les relacions contractuals, i que només decideix actuar quan el problema és majoritari (p.ex. llei rider). Tanmateix, es manifesta que AVCA està a favor de les convocatòries públiques, però no de les licitacions en casos com aquest. A més hauríem agraït que com a Associació Valenciana de Crítics d’Art se´ns hi haguera consultat el procediment per a oferir la plaça públicament. Per tant, sol·licitem formalment que es retire aquesta licitació perquè perjudica la professionalitat del sector i afavoreix la seua precarietat”.

Des de l’Institut Valencia de Cultura sota la dirección d’Abel Guarinós, li contestaven a AVCA:

Unes línies aclaridores del «per què» d’una licitació per a la direcció de l’EACC

L’IVC va intentar fer la contractació de la Direcció de l’EACC mitjançant un contracte laboral. Davant aqueixa possibilitat, l’actual legislació vigent (ratificada des de les Direccions generals de Sector Públic i de Pressupostos de la Conselleria d’Hisenda i Model econòmic) solament ofereix la possibilitat de:

A) Que fos una plaça d’alta direcció.

Atenent el que estableix el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de Regulació, Limitació i Transparència del Règim del Personal Directiu del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, pel volum de treballadors que té l’IVC (260 + personal artístic temporal) ens correspon el màxim de personal d’alta direcció permés a un ens públic: 1 Direcció general i 3 places d’alta direcció, que corresponen a les tres places de les tres Direccions adjuntes: Música i Cultura popular valenciana; Arts escèniques; i Audiovisuals i Cinematografia.

Al llarg de diversos anys hem lluitat per tal que s’entenguera que totes les especificitats artístiques i tot el territori valencià que atén l’IVC requereix d’algunes places més d’alta direcció, essent històricament una de les més flagrants la de Direcció artística del Cor de la Generalitat Valenciana. Finalment —i d’una manera excepcional i molt treballada pels nostres caps pollitics—, el juliol de 2021, el Consell de la GV ens va aprovar aquesta plaça. En certa mesura, vam aconseguir allò “impossible”…; i —òbviament— ja no es podia fer el mateix amb l’EACC.

B) Crear una nova plaça de treball, de grup A, com a laboral de l’IVC.

De crear una plaça així en la Relació de Llocs de Treball (RLT), tots sabem que no és una gestió ràpida que es puga aprovar i resoldre en menys de tres anys: S’ha d’obtindre l’autorització i el pressupost corresponent per tal d’ampliar el Capítol I, de Personal, modificar l’RLT, treure l’any següent la plaça en la corresponent Oferta Pública d’Ocupació (OPO) i convocar l’oposició corresponent. Però allò més injust, en aquest cas, és que un cop creada la plaça hauríem tingut l’obligatorietat de treure-la a concurs com a fixa, “per a tota la vida” per a la persona que la guanyara; i això està ben lluny del Codi de Bones Pràctiques i de la necessitat de direcció d’un espai públic, dinàmic i artístic com és l’EACC.

Explorades sense èxit les possibilitats d’una plaça amb contracte laboral de quatre a cinc anys, la única possibilitat que ens queda, ratificada pels serveis jurídics de l’Advocacia de la Generalitat Valenciana, és el contracte menor o la licitació.

El contracte menor no té cap sentit perquè està “topat” pels 15.000€+IVA, i amb aquesta remuneració no es pot satisfer la direcció anual d’un espai com l’EACC. (Cert és que les administracions públiques valencianes mitjançant els contractes menors hem pogut convocar i contractar tant comissariats d’exposicions com direccions específiques de festivals, i també sota el Codi de Bones Pràctiques, però un sistema així mai no ens permet sobrepassar els 15.000€+IVA).

Tot el que supose un sou major als 15.000€ + IVA (i està ben clar que la Direcció artística d’un centre com l’EACC ha d’arribar —com a mínim— als 40.000€+IVA) ha de ser considerat licitació i ha de passar els processos i terminis que marca la Llei de Contractes.

Aquest ha sigut el camí elegit per l’IVC per ser l’únic viable i factible hores d’ara, i perquè també aquest tipus de licitació —tal qual estan redactats els nostres— ens donen la possibilitat de “primar” el projecte artístic i el currículum de la persona per damunt qualsevol altra consideració econòmica o del tipus que siga.

Hem seguit l’exemple de molts centres públics d’art visual, com ara el Centre d’Art La Panera de Lleida, i dels processos i l’experiència en les licitacions que el 2020 va encetar l’IVC per a les direccions dels festivals Cinema Jove, Dansa València, Sagunt a escena i de l’Espai La Granja (Carlos Madrid, Maria José Mora, Inma Expósito al capdavant de Pro21Cultural, i Guillermo Arazo han sigut les tres persones físiques —autònoms— i la persona jurídica —empresa— que guanyaren aquestes quatre licitacions de direccions artístiques).

Els textos de la licitació de la Direcció artística de l’EACC han seguit exactament els mateixos passos i procediments que les quatre licitacions de direccions artístiques ja realitzades per l’IVC sense cap entrebanc ni administratiu ni jurídic ni artístic:

La majoria dels punts de la licitació (el 55%) recauen en el projecte artístic i en el currículum acadèmic i professional de la persona que es presente bé com a persona física o bé com a persona jurídica. Els mateixos resultats de les precedents licitacions artístiques que ha hagut de fer l’IVC corroboren que justament el Judici de Valor (el projecte i el currículum) determinen clarament quina és finalment la persona contractada.

El Comité Avaluador específic o Jurat que valora els projectes i els currículums està conformat per professionals de reconegut prestigi i aliens al personal del mateix IVC, a proposta de les mateixes associacions del sector i de l’ens que proposa la licitació.

Els articles sobre Confidencialitat i possibles Consultes Preliminars del Mercat de la Llei de Contractació s’han seguit “fil per randa” amb la clara intenció de no vulnerar els principis de no discriminació i transparència, no falsejar la competència i assegurar que no hi ha avantatges per a uns professionals sobre altres, i amb un text avalat per l’Advocacia de la Generalitat Valenciana. És també per això que es van estudiar altres processos de licitació semblants realitzats per altres institucions públiques de l’estat espanyol.

Pel que fa a les crítiques o dubtes que ha suscitat la necessitat de que la persona adjudicatària haja d’acreditar la solvència econòmica i financera d’acord amb els imports del seu contracte, cal remarcar que aquest cost solament s’ha de realitzar un cop s’ha adjudicat la licitació i que —atenent les xifres del contracte— pot suposar 23,20€ al mes en una pòlissa d’assegurança d’indemnització per riscos professionals. En tot cas, estem parlant de quantitats inferiors als 300 € a l’any (com bé es pot comprovar amb les tres persones físiques que guanyaren les licitacions de les direccions artístiques de Cinema Jove, Dansa València i Espai La Granja).

I és obvi que estem oberts a resoldre en el menor temps possible i amb la major claredat qualsevol altre dubte o «punt en discòrdia» que presente aquesta licitació a la direcció de l’EACC o que puga tenir qualsevol persona o associació de professionals de les arts plàstiques i visuals”.

Des d’AVCA van voler manifestar-se de nou:

Comunicat 28/10/2021. “Des d’AVCA, volem compartir amb caràcter urgent algunes qüestions vinculades amb la Licitació de la Direcció Artística de l’Espai d’Art Contemporani de Castelló que està duent-se a terme per part de l’Institut Valencià de Cultura aquestes setmanes:

En primer lloc, reiterar-nos en la nostra oposició a la convocatòria, pels motius que es van fer públics a través d’un comunicat en xarxes socials i que, posteriorment, va ser presentat per registre oficial a l’Institut Valencià de Cultura, on es manifestava detalladament alguns dels motius pels quals la Licitació de l’Espai d’Art Contemporani de Castelló ha sigut un atemptat contra la dignitat de la nostra professió.

En segon terme, també volem manifestar que en cap moment, ni previ ni durant el transcurs de la convocatòria, s’ha comptat amb AVCA (com a Associació Professional de la Crítica d’Art i membre de la Taula de les Arts Visuals de la Comunitat Valenciana) per part de l’Institut Valencià de Cultura: ni per a decidir els termes de la licitació, ni tampoc per a proposar o valorar als components d’un jurat en l’àmbit de l’art contemporani.

Per aquests motius, considerem que s’ha vulnerat absolutament qualsevol Bona Pràctica que es vulga fer creure. Des d’AVCA no recolzem la convocatòria, ni els termes d’aquesta.

Amb tot, esperem que el jurat desenvolupe de forma neutral la seua tasca i que puga seleccionar el perfil i projecte més adequat entre els i les candidats i candidates que s’han presentat a la licitació. El seu criteri determinarà el futur del centre i, en bona mesura, de la qualitat expositiva del nostre territori.

Des d’AVCA, continuarem treballant sense interessos personalistes per un sector cultural digne, democràtic, participatiu i obert, i tractarem de fer veure a les administracions les vies per potenciar i dignificar laboralment el sector de la gestió cultural, sense permetre que cap interés personal puga posar en joc la credibilitat d’una associació amb 40 anys d’història i que ha estat -i continua sent-, un referent associatiu cultural valencià”.

error: Content is protected !!