CULTURA CONVOCA LES AJUDES PER A LA CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ DE BÉNS IMMOBLES DEL PATRIMONI CULTURAL

CULTURA CONVOCA LES AJUDES PER A LA CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ DE BÉNS IMMOBLES DEL PATRIMONI CULTURAL

La línia està dotada amb 2.260.000 euros per a recuperació de patrimoni

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat ajudes econòmiques per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana, dotades amb 2.260.000 d’euros.

L’objectiu és cofinançar treballs i actuacions de conservació, protecció i recuperació del patrimoni cultural: arqueològic, arquitectònic, historicoartístic, etnològic i paleontològic, de naturalesa immoble, realitzats durant el present any. Les subvencions s’emmarquen en el Pla estratègic de subvencions 2020-2023 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

L’import de la subvenció es pondera de manera inversa a la grandària del municipi, de manera que se subvenciona fins al 95 % de la quantia sol·licitada en els municipis de menys de 1.000 habitants i fins al 50 % en els municipis que superen els 50.000 habitants. La quantia màxima de la subvenció es fixa en 40.000 euros per beneficiari.

Podran optar a aquestes ajudes els ajuntaments i les fundacions, associacions o entitats sense ànim de lucre, que entre les seues finalitats fundacionals tinga la recuperació, la conservació o la protecció del patrimoni cultural en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Les sol·licituds es presentaran en un termini de 10 dies, amb els impresos normalitzats, a comptar de l’endemà de publicar-se en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

error: Content is protected !!