CULTURA DE LA GENERALITAT INCREMENTA EL PRESSUPOST DE LES AJUDES AL SECTOR AUDIOVISUAL VALENCIÀ I POTENCIA EL CINEMA EN VALENCIÀ

Hui s’ha publicat en el DOGV la convocatòria d’ajudes a la producció per un valor total de 7,5 milions d’euros, amb un increment del 32,5 % respecte a 2021

El total de les ajudes convocades per l’IVC per al sector audiovisual valencià és de 10,8 milions d’euros, amb un increment del 57,5 % respecte a 2021

Cultura de la Generalitat, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, ha publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ la convocatòria d’ajudes a la producció d’obres audiovisuals. La convocatòria específica es pot consultar en el DOGV: https://dogv.gva.es/datos/2022/09/30/pdf/2022_8787.pdf

Sobre aquestes ajudes, el director general de l’IVC, Abel Guarinos, ha assenyalat que “les ajudes a la producció audiovisual tornen a tindre enguany més pressupost amb la intenció de facilitar la producció de pel·lícules netament valencianes, amb relats valencians, també en valencià i amb artífexs valencians, tant en la part creativa com en la part tècnica i, fins i tot, per tal d’augmentar-ne la promoció i la distribució”.

Guarinos també ha indicat que “és necessari invertir en l’audiovisual valencià per tal d’enfortir el sector professional de la ficció, del documental i de l’animació, al mateix temps que oferim a la ciutadania relats que li interessen i que no es podrien realitzar si no fora pel clar suport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport”.

Amb aquesta convocatòria d’ajudes a la producció, l’Institut Valencià de Cultura ha publicat ja les quatre ordres de convocatòries d’ajudes plurianuals destinades al sector audiovisual valencià per a 2022. Aquestes convocatòries es poden consultar en la web de l’IVC: https://ivc.gva.es/val/ivc-val/ivc-obert/ajudes-2022/ajudes-audiovisuals-2022.

El pressupost total d’aquestes quatre convocatòries de l’IVC per al sector audiovisual valencià en 2022 és de 10.853.659 euros, amb un increment global del 57,5 % respecte a les convocatòries de 2021. L’any passat, el conjunt de les diverses línies de subvencions audiovisuals tingueren un pressupost total de 6.890.000 euros.

Ajudes a la producció

La convocatòria d’ajudes a la producció d’obres audiovisuals per a 2022, 2023 i 2024 té un pressupost total de 7.552.659 euros. D’aquesta quantitat, 6.655.000 euros corresponen a la línia pressupostària de foment i promoció de l’audiovisual valencià de l’IVC, i 887.659 euros corresponen al conveni subscrit per l’IVC amb el Ministeri de Cultura per al foment de l’audiovisual en llengües cooficials.

Aquestes ajudes de caràcter plurianual s’han incrementat un 32,5 % respecte a la convocatòria de 2021. L’any passat, les ajudes a la producció tenien un pressupost de 5.700.000 euros.

Les sol·licituds i la documentació per a accedir a aquestes ajudes s’han de presentar en el termini de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

Pel que fa a les novetats respecte de convocatòries anteriors, s’han establit millores en els criteris de valoració d’aquestes ajudes amb més puntuació per a la memòria de producció. Aquests nous criteris han sigut consensuats amb les associacions professionals del sector audiovisual valencià.

També s’ha creat una nova línia pressupostària per a llargmetratges en valencià amb equips tècnics i artístics majoritàriament valencians. Així mateix, s’ha creat una ajuda específica per a llargmetratges documentals valencians i una altra per a minisèries.

Per al gènere de l’animació es destina un total d’1.537.659 euros en les categories de llargmetratges i sèries d’animació amb un pressupost d’1.187.659 euros i un màxim de 400.000 euros per ajuda. Les categories de curtmetratges, pilots de sèrie, multiplataforma d’animació i videojocs tenen un pressupost de 350.000 euros i un màxim de 60.000 euros per ajuda.

Per al gènere de ficció es destinen un total de 4.765.000 euros. Les categories de llargmetratges i minisèries de ficció tenen un pressupost de 4.325.000 euros. La categoria de curtmetratges i multiplataforma de ficció té un pressupost de 340.000 euros i un màxim de 40.000 euros per ajuda.

Per al gènere documental es destina un total d’1.250.000 euros. Les dues modalitats de llargmetratges documentals tenen un pressupost de 900.000 euros amb un màxim de 90.000 euros per ajuda. Enguany s’ha creat una modalitat específica de llargmetratges documentals en valencià. La categoria de curts i multiplataforma documentals té un pressupost de 350.000 euros i un màxim de 40.000 euros per ajuda.

Ajudes a escriptura de guió i desenvolupament de projectes

Cultura de la Generalitat va publicar en el ‘Diari Oficial de La Generalitat Valenciana’ del passat 27 de setembre de 2022 la convocatòria d’ajudes a escriptura de guió i desenvolupament i preparació de projectes d’obres audiovisuals per a 2022 i 2023. Aquesta convocatòria es pot consultar en https://ivc.gva.es/val/ivc-val/ivc-obert/ajudes-2022/ajudes-audiovisuals-2022/escriptura-de-guio-i-desenvolupament-convocatoria.

La principal novetat d’aquesta convocatòria és que s’unifiquen en una única ordre la convocatòria d’escriptura de guió i la convocatòria de desenvolupament i preparació de projectes d’obres audiovisuals, per tal de facilitar-ne la tramitació.

També és novetat que les ajudes passen a ser bianuals amb el propòsit que els i les guionistes tinguen més temps per a escriure els seus guions i les empreses productores puguen preparar i desenvolupar els seus projectes audiovisuals amb més flexibilitat. Com a termini de realització de l’escriptura de guió i del desenvolupament de projectes s’ha fixat el 30 d’octubre de 2023.

El pressupost d’aquestes ajudes és de 391.000 euros. Les ajudes a escriptura de guió són per un import de 144.000 euros i es concediran 18 ajudes de 8.000 euros cada una.

Les ajudes al desenvolupament i preparació de projectes d’obres audiovisuals són per un import de 247.000 euros i es concediran un màxim de 12 ajudes amb la distribució següent: 7 ajudes de 20.000 euros seran per a projectes d’obres de ficció, de les quals un màxim de dues seran per a minisèries. En aquestes ajudes, 8.000 euros seran per al guionista o guionistes, i 12.000 euros, per a l’empresa productora.

Tres ajudes de 19.000 euros seran per a projectes d’obres documentals. En aquestes ajudes, 8.000 euros seran per al guionista o guionistes, i 11.000 euros, per a l’empresa productora. Dues ajudes de 25.000 euros seran per a projectes d’obres d’animació. En aquestes ajudes, 8.000 euros seran per al guionista o guionistes, i 17.000 euros, per a l’empresa productora.

Les sol·licituds i la documentació acreditativa s’hauran de presentar en el termini de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

Noves ajudes a sales de cinema

El 29 de juliol de 2022, Cultura de la Generalitat va publicar en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ la convocatòria d’ajudes a sales d’exhibició cinematogràfica de la Comunitat Valenciana per a escometre millores relacionades amb la innovació i la digitalització i que aposten per la sostenibilitat, així com adoptar mesures dirigides a captar públics nous i d’adaptació als nous hàbits de consum de productes audiovisuals.

Amb un pressupost global de 2.321.000 euros distribuït en dues anualitats, aquestes ajudes es concedeixen als projectes de millores realitzats fins al 30 d’octubre de 2023, a l’empara dels fons Next Generation de la Unió Europea i del Mecanisme de recuperació i resiliència del Reglament de la Unió Europea. Les bases de la convocatòria d’aquestes noves ajudes amb fons europeus, però gestionades per l’IVC, es poden consultar en https://ivc.gva.es/val/ivc-val/ivc-obert/ajudes-2022/ajudes-audiovisuals-2022/sales-de-cine-mmr-convocatoria.

El termini de presentació de sol·licituds va concloure el passat 5 de setembre. Amb el suport dels fons europeus, aquestes ajudes en 2022 han augmentat en un 480,5 % respecte a 2021. L’any passat, l’import d’aquestes ajudes fou de 400.000 euros.

El director general de l’IVC, Abel Guarinos, ha recordat que “des de l’any 2020, l’Institut Valencià de Cultura proporciona suport a les sales d’exhibició cinematogràfica mitjançant una convocatòria d’ajudes que abans no existia. Aquestes noves ajudes amb fons europeus per a la digitalització i la modernització de les sales cinematogràfiques valencianes, tant públiques com privades, reforça la nostra línia de suport al sector de l’exhibició de l’audiovisual valencià iniciada fa dos anys”.

Ajudes a festivals, cineclubs, activitats de cinema i associacions professionals

El passat 1 de setembre de 2022, Cultura de la Generalitat va publicar en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ la convocatòria d’ajudes per a la realització de festivals, cineclubs, concursos, jornades, esdeveniments i projectes singulars i associacions de caràcter audiovisual per a l’any 2022. El pressupost total d’aquestes ajudes és de 589.000 euros. La distribució de les quantitats econòmiques de cada modalitat és la següent:

Les ajudes a festivals en 2022 són per un import total de 320.000 euros. En 2021, l’import fou de 200.000 euros. Enguany, les ajudes a cineclubs són per un import de 45.000 euros. En 2021, l’import fou de 30.000 euros. Les ajudes a la realització de concursos, jornades, esdeveniments o projectes singulars en la present convocatòria són per un import total de 124.000 euros. L’any passat, l’import fou de 104.000 euros.

Les ajudes al manteniment d’associacions professionals i empresarials també s’han incrementat. En 2202 el seu import és de 100.000 euros, amb un augment del 53,8 % respecte a l’any passat. En la convocatòria de 2021, l’import fou de 65.000 euros.

Les bases de la convocatòria, el termini de la qual va concloure el 23 de setembre, es poden consultar en: https://ivc.gva.es/val/ivc-val/ivc-obert/ajudes-2022/ajudes-audiovisuals-2022/festivals-cineclubs-jornades-concursos-projectes-i-associacions-convocatoria.

error: Content is protected !!