DANSA VALÈNCIA I LA FUNDACIÓ SGAE SUMEN FORCES PER A ACTIVAR LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL FESTIVAL

La Fundació SGAE secunda les iniciatives de formació, acompanyament i desenvolupament de xarxes posades en marxa pel festival

El festival posarà en marxa un programa per a donar suport a la circulació de peces coreogràfiques dirigit a sis companyies programades en aquesta edició

Espanya no té una plataforma estatal de la dansa. Aquesta és una de les raons de l’escassa visibilitat internacional de les produccions del nostre país, a pesar de la seua gran qualitat. Per a respondre a aquesta necessitat, Dansa València està treballant a integrar-la en el context del festival organitzat per l’Institut Valencià de Cultura (IVC).

“Dansa València fa dos anys que treballa per posicionar-se com la plataforma estatal de la dansa contemporània espanyola, un projecte molt sol·licitat pel sector. L’aspiració és perfilar-nos com a trampolí per als creadors estatals dins i fora de les nostres fronteres. I, per aquest motiu, el reforç de l’àrea internacional”, ha argumentat la directora del festival, María José Mora.

En aquest esforç per erigir-se en referent, Dansa València ha trobat un aliat en la Societat General d’Autors, que, per mitjà de la Fundació SGAE, que col·laborarà “activament” en l’organització d’un espai específic que aporte informació estratègica sobre els països objectiu i acompanyament a la circulació de peces coreogràfiques i aprofitant el festival, s’identificarà als principals agents i es fomentarà el contacte directe amb responsables internacionals de programació.

“En els 25 anys d’existència de la Fundació SGAE, hem considerat la internacionalització com una de les prioritats estratègiques per al desenvolupament del sector. Confiem que els esforços en Dansa València començaran molt prompte a donar resultats”, augura el director general de Fundació SGAE, Rubén Gutiérrez del Castillo.

Un treball en procés

Les iniciatives posades en marxa aquesta edició s’enquadren en l’acostament a l’estatus de plataforma ja iniciat per Dansa València en 2022. El festival ha presentat les obres més representatives de la producció actual i ha activat recursos humans i econòmics per a garantir la presència, en les representacions, d’agents del sector, per a establir contactes amb fins professionals.

“Dansa València és un esdeveniment de tipus relacional i humà, en el qual es fomenten els vincles i les relacions entre els agents culturals. Amb aquest objectiu, l’equip elabora un estudi previ i, ‘a posteriori’, encarrega un seguiment a un equip professional”, detalla Mora.

“Totes les accions destinades a la internacionalització de la creació coreogràfica que es fa en el conjunt de l’Estat resulten absolutament fonamentals, perquè, lamentablement, la projecció de la nostra cultura en l’exterior no ha sigut una de les principals prioritats en les polítiques culturals, o, si ho ha sigut, les institucions públiques no han aconseguit generar una estratègia que realment servira de suport a la difusió de la nostra dansa fora de les nostres fronteres. Generar, dins de Dansa València, un espai específic, que tinga com a eixos la informació, la formació i el desenvolupament de contactes entre la nostra dansa i els i les programadores internacionals constitueix un punt de partida importantíssim per a produir, a mitjà termini, una articulació estable que ajude a impulsar la nostra presència en el panorama internacional”, ha valorat Gutiérrez del Castillo.

Mapatge, comunicació, ‘networking’ i formació

Dansa València ha previst un assortiment d’accions diverses i estimulants que incideixen en el mapatge, la comunicació, el ‘networking’ i la formació, amb investigació, i selecció de projectes i professionals internacionals interessats a establir relacions amb el teixit cultural espanyol, i, viceversa, una classificació d’artistes i companyies estatals per a trobar coincidències amb línies de programació estrangeres.

També es duran a terme accions de comunicació, amb presència en mitjans internacionals i amb professionals del sector en els àmbits estatal i internacional.

S’estimularà el ‘networking’ per a aconseguir acords de col·laboració i intercanvi i captació de recursos procedents d’institucions, associacions, agències de cooperació regionals, estatals i internacionals.

S’han previst dos tallers de formació. Al març, sota l’epígraf de ‘Programa Dansa València de suport a mobilitat i internacionalització’, un taller que ajudarà sis companyies valencianes i espanyoles programades en el festival a projectar-se en l’exterior. El programa inclou quatre sessions de treball abans, durant i després del festival, posa el seu focus en les obres seleccionades i aprofita el festival per a establir i enfortir relacions i possibles col·laboracions entre els i les professionals presents.

Durant els dies del festival es desenvoluparà un taller per a companyies valencianes i espanyoles que presentaran els seus projectes en l’espai de trobades professionals. Portarà per títol ‘Aprén a presentar el teu projecte d’escèniques davant de programadors’.

Trobades professionals i accions posteriors

En Dansa València es creen vincles i, després, es revisa la fortalesa d’aquests. Així, durant les jornades diürnes, proposa als seus assistents i invitats un programa de trobades professionals, de dues hores de duració cada un, centrats en la presentació ràpida de propostes tant per part de creadors com de programadors i gestors.

Finalitzat el festival, s’avaluarà l’edició per part de l’equip, els i les artistes i companyies i professionals participants. I es durà a terme una valoració a mitjà termini dels resultats de la plataforma. Amb aquest objectiu, es contractarà un servei extern amb experiència en l’anàlisi de resultats d’interacció i circulació dels artistes i creacions presentades en la plataforma.

error: Content is protected !!