Diego Marchante entra en MUSEARI Queerificant el futur

Diego Marchante “Genderhacker”

Des de este 17 d’octubre podem conèixer l’obra seleccionada per a MUSEARI de Diego Marchante. Gendernaut és un viatger transtemporal i transespacial que ens convida a realitzar un viatge en el temps a través d’una genealogia d’esdeveniments clau en la memòria del moviment feminista i del moviment LGTBIQ+ del nostre context. És en aquest context en el qual s’inscriu aquest subjecte transcyborgllera que és Gendernaut, un cos-cíborg-arxiu subaltern constituït a través d’un trànsit incessant de signes i símbols, que dona possibilitat i condició al mitjà contra-hegemònic, al no fix. El subjecte gendernaut com un personatge frontera, un ens vivible entre l’ésser i el parer, entre l’art i la política. El subjecte gendernaut com l’escenari real d’un panorama utòpic. Proposem noves formes de visualització de narratives basades en genealogies tranfeministes i queer a través d’experiències transmèdia i performatives. La tasca de recopilar i documentar la història i la memòria dels nostres moviments, ha generat una altra institució: l’arxiu o l’arxiva d’aquests mateixos. Davant els arxius acumulatius, tutelats, lineals i de difícil accés, proposem i presentem una arxiva accessible, distribuïda, socialitzada, personalitzable i reinterpretable a partir del joc col·lectiu. L’arxiva com un espai interactiu viu, lliure de codis heteropatriarcals, habitada per cossos i subjectivitats múltiples que relacionen passat, present i futur per venir.

error: Content is protected !!