EL MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA REP EN DEPÒSIT NOU PINTURES DE LA COL·LECCIÓ D’ART BANC SABADELL

Sorolla, Ramon Casas, Joaquim Mir o Valentín de Zubiaurre són alguns dels artistes les obres dels quals formen part del depòsit al museu valencià

El Museu de Belles Arts de València (MuBAV) ha presentat les obres pertanyents a la Col·lecció d’Art Banc Sabadell, que el Museu acaba de rebre en depòsit gràcies a la tasca de patrocini i difusió de les arts d’aquesta entitat bancària.

En total són nou pintures, oli sobre tela, obra de mestres com Joaquim Sorolla, Ramon Casas, Joaquim Mir o Valentín de Zubiaurre, entre altres, que s’exposaran a les sales de la col·lecció permanent del Museu de Belles Arts per un període de tres anys, renovables per períodes anuals.

Entre les obres que s’incorporen al discurs del Museu figuren notables exemples de la pintura de paisatge, un gènere estimat per la burgesia del moment, com és el cas d’‘El bosc’, un paisatge de Ramon Martí Alsina (1826-1894), artista considerat l’introductor del Realisme a Catalunya, o dos paisatges d’Enric Galwey (1864-1931), format a l’escola d’Olot.

Cap a 1892 irromp en el territori peninsular el Modernisme, corrent que bevia de l’impressionisme francés, amb autors pioners com Ramon Casas (1866-1932), pintor cèlebre pels seus retrats de l’elit social i intel·lectual del moment, de qui s’inclou el ‘Retrat de Maria Caralt’, realitzat cap a 1907; o posteriorment Joaquim Mir i Trinxet (1873-1940), del qual s’exposa una pintura datada en 1916, ‘El vell Joy o Devoció’, amb un llenguatge més pròxim a l’expressionisme.

També s’inclouen en aquest depòsit al Museu de Belles Arts un llenç de Josep Maria Marqués i Puig (1891-1950), ‘La figuera’, datat en 1924, d’un classicisme arcaïtzant; una escena de captaires de Valentín de Zubiaurre (1879-1963), exemple de la seua pintura costumista de temes bascos i castellans, amb sòlides figures i un profund sentit del colorisme; ‘Dues dones de Lloret’, oli datat en 1943 per Josep de Togores (1893-1970), i un ‘Cap de dona de perfil’ pintat en 1892 pel valencià Joaquim Sorolla.

La presentació del depòsit ha estat a càrrec del director del Museu de Belles Arts de València, Pablo González Tornel; el director territorial de Banc Sabadell, Juan-Fernando Canos, i la directora adjunta de la Col·lecció d’Art Banc Sabadell, Montse Corominas.

Aquest generós gest de la Col·lecció d’Art Banc Sabadell permet al Museu de Belles Arts completar la seua col·lecció mitjançant obres fonamentals de la pintura catalana i basca de les primeres dècades del segle XX, que proporcionen una visió millor dels inicis de la modernitat a Espanya.

El director del Museu de Belles Arts de València, Pablo González Tornel, ha indicat que “el depòsit de la col·lecció del Banc Sabadell al Museu de Belles Arts de València és una bona mostra de la col·laboració del col·leccionisme privat amb les institucions públiques”. González Tornel ha subratllat que “gràcies a la generositat del Banc Sabadell no només el Museu incrementa la col·lecció de pintors valencians, com Sorolla, sinó que impregna el seu discurs museogràfic amb la millor pintura catalana d’entresegles, representada en el delicadíssim retrat femení de Ramon Casas o els formidables paisatges de Martí Alsina i Galwey”. Igualment, el director ha assenyalat la importància de l’entrada d’obres de Valentín de Zubiaurre o Joaquim Mir, perquè “el seu potent realisme social entronca amb pintures ja presents al Museu, com les del valencià Antoni Fillol”.

La Col·lecció d’Art Banc Sabadell

La Col·lecció d’Art Banc Sabadell és considerada com una de les col·leccions d’art privades més importants del país, amb un fons que s’incrementa any rere any amb noves incorporacions.

L’origen de la Col·lecció se situa a mitjan anys seixanta del segle XX, i comença amb pintura d’artistes moderns catalans, principalment dels segles XIX i XX. A partir dels anys 2000, sota la direcció de Miquel Molins, es va incrementar la col·lecció de pintura moderna amb artistes espanyols i el Banc va apostar per la creació d’una col·lecció d’art contemporani.

L’any 2016, la Fundació ARCO va distingir la Col·lecció d’Art Banc Sabadell amb el Premi ‘A’ al col·leccionisme corporatiu, gràcies a la cura en la selecció dels artistes i les obres i, així mateix, a la instal·lació de la col·lecció en un entorn empresarial que hi possibilita l’accés tant a les persones que treballen en l’entitat com als accionistes i els clients.

error: Content is protected !!