El Museu de Prehistòria publica les dinàmiques de subsistència dels últims neandertals a l’interior d’Alacant

El Museu de Prehistòria publica les dinàmiques de subsistència dels últims neandertals a l’interior d’Alacant

  • El Servici d’Investigació Prehistòrica del museu de la Diputació de València ha presentat el llibre ‘Subsistencia neandertal en los valles de Alcoi: análisis de los conjuntos faunísticos del yacimiento de El Salt (Alicante)’ de Leopoldo J. Pérez Luis

El Servici d’Investigació Prehistòrica del Museu de Prehistòria de València ha presentat el llibre Subsistencia neandertal en los valles de Alcoi: análisis de los conjuntos faunísticos del yacimiento de El Salt (Alicante) de Leopoldo J. Pérez Luis. Es tracta d’una nova publicació de la col·lecció periòdica ‘Serie de trabajos varios’ que tracta la dieta càrnia dels últims neandertals en la fase final de la seua existència en el territori.

Fruit del treball de la seua tesi doctoral, l’autor dona a conéixer en este treball els principals resultats obtinguts de la investigació sobre les dinàmiques de subsistència i la relació amb la fauna prehistòrica de l’entorn dels últims grups neandertals que van habitar l’interior de l’actual província d’Alacant.

Així, des d’una aproximació arqueozoològica i tafonòmica, la publicació exposa l’elenc d’animals herbívors i carnívors amb els quals van interactuar estes poblacions per a cobrir les seues necessitats dietètiques i puntualment tecnològiques. El conjunt d’animals, associat a un paisatge molt diferent del de l’actualitat, estava format per grans carnívors (llop, pantera, linx, ‘cuón’…) i també uros i rinoceronts, entre altres. Són poblacions amb un elevat coneixement ecològic davant l’antiga idea que els neandertals eren carronyers, i es registra una intensa explotació de cabres, cérvols i cavalls.

Subsistencia neandertal en los valles de Alcoi proporciona també dades sobre l’entorn ecològic, que registrava unes condicions paleoambientals i paleoclimàtiques més severes que les actuals. Es tracta de poblacions mòbils de caça i recol·lectors, però amb un àmbit d’acció que abasta el curs mig-alt del riu Serpis, com a via bàsica de mobilitat.

Les noves vies d’investigació que s’obrin a partir d’este treball, així com les tasques de difusió i publicació d’articles científics sobre el tema serviran de complement per a valorar l’estudi de la fauna en contextos prehistòrics del territori valencià.

error: Content is protected !!