JOSE MARTÍNEZ MEDINA Y LA INNOVACIÓN ARTÍSTICA EN LA NAVE DE VALENCIA

Hasta el 16 de abril.
El Arxiu Valencià del Disseny (de la Universitat de València), quiere orientar esta exposición —como entidad organizadora— hacia la demostración de las intensas conexiones estructurales entre el mundo del diseño y el de las artes plásticas, dentro del gran marco de las prácticas creativas inspiradas por el ideal de la innovación.

Se trata de la primera exposición organizada por el Arxiu Valencià del Disseny que, en el marco del Año de la Capitalidad Mundial, dedica a uno de sus mayores donantes: José Martínez-Medina.

Esta muestra, comisariada por el profesor de la Universitat de València Vicente Pla -codirector del Arxiu- e inscrita en la serie ‘Contextos’ de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia, rinde homenaje a aquellos artistas que se atrevieron a innovar a mediados del siglo pasado en una España todavía reprimida y cerrada tanto a las artes como al diseño.

Pintura de la colección de arte contemporáneo de la Universitat de València y legado gráfico procedente del archivo de la Familia Martínez-Medina convivirán en el Centre Cultural La Nau durante cuatro meses para mostrar y difundir el vínculo establecido entre los artistas apadrinados por Martínez-Medina (también mujeres) y el legado depositado por su familia que ya se suma a los fondos del Arxiu.

José Martínez-Medina y Montoro (1919-2006) va fer-se càrrec, des de 1952 i junt amb els seus germans, de l’empresa que havien heretat de son pare, el fundador de la fàbrica de mobles, Juan Martínez Medina. La dedicació de José no es va restringir a col·laborar en la gestió del negoci familiar, sinó que també exercí una carrera com a dissenyador per a la companyia que, a hores d’ara, ja està considerada com a una de les principals aportacions a la modernització del moble i de l’interiorisme en València durant la segona meitat del segle XX. La seua formació en l’Escola de Belles Arts de la ciutat i la seua experiència, treballant en l’empresa familiar des de molt jove, van dotar-li d’altes competències com a dibuixant, creador de dissenys de productes i projectista d’interiors. Però també el seu constant interés per tot allò que estava associat a la creació artística, així com la seua inquietud per adaptar-se i adaptar el seu entorn productiu a les noves tendències estètiques del seu temps, feren de José Martínez-Medina una personalitat influent en el món artístic valencià.

La tenda que la família Martínez-Medina va obrir en el carrer Poeta Querol de València en 1962 esdevingué, gràcies a l’impuls de José, un lloc de trobada amb qui compartia els seus interessos vers una orientació innovadora del fet creatiu, bé fora des de plantejaments teòrics, com en el cas de Vicente Aguilera Cerni, o des de la pràctica artística, com en el de Ximo Michavila. A més de les seues relacions amb artistes que ja havien assolit cert reconeixement dins els cercles acadèmics i de la crítica, José Martínez-Medina contribuí a que un nombrós grup de joves emergents guanyara visibilitat. Durant dècades, ell disposà l’esmentat local de venda de mobles com a sala d’exposicions per a creacions recents, algunes de les quals eren el resultat d’experiments creatius i d’actituds fortament inconformistes respecte a les concepcions més convencionals. D’aquesta manera, actuà com a contacte i facilitador per a que, fins i tot qui optava per les propostes més arriscades, trobara vies d’introducció en el mercat artístic i de difusió de la seua obra.

El cos principal de l’exposició prové de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia de la Universitat de València, que té entre els seus fons una bona representació de pintures i obres gràfiques degudes a artistes sobre qui existeix alguna constància de la seua relació artística amb José Martínez-Medina. A aquesta contribució s’han afegit altres obres provinents de la pròpia família Martínez-Medina, així com préstecs de l’IVAM i de diverses artistes o dels seus hereters, que cobreixen l’època de major implicació artística de José Martínez-Medina, des dels anys seixanta fins a la fi del segle XX. A més de l’interés que per elles mateixes tenen aquestes obres com a evidències de la vitalitat de la creació artística en València durant un llarg període, L’Arxiu Valencià del Disseny de la Universitat de València, com a entitat organitzadora, vol orientar aquesta exposició cap a la demostració de les intenses connexions estructurals i homològiques entre el món del disseny i el de les arts plàstiques dins el gran marc de les pràctiques creatives inspirades per l’ideal de la innovació.

Vicente Pla Vivas, Comissario de la exposición

ARTISTES PARTICIPANTS:

Cristina Alabau

Andreu Alfaro

Anzo

Rafael Armengol

Manuel Boix

Javier Calvo

Camelia

Equipo Crónica

Amadeo Gabino

Josep Guinovart

Artur Heras

Manuel Hernández Mompó

Carmen Michavila

Joaquín Michavila

Ana Peters

Eusebio Sempere

Salvador Soria

Manuel Valdés

Aurora Valero

Salvador Victoria

José María Yturralde

error: Content is protected !!