La Biblioteca Històrica de la Universitat exposa un manuscrit del segle XIdescobert en una enquadernació

La Biblioteca Històrica de la Universitat exposa un manuscrit del segle XIdescobert en una enquadernació

La Biblioteca Històrica de la Universitat de València inaugura aquest dimecres, 13 de desembre, a la sala Duc de Calàbria, l’exposició ‘LIBRORVM FRAGMENTA: incunables i manuscrits reciclats a la Biblioteca Històrica’ comissariada pel professor Francisco M. Gimeno Blay. La mostra està destinada a fer conèixer als valencians una part minsa del magnífic patrimoni bibliogràfic i documental que atresora. Es tracta d’una selecció de fragments de llibres, manuscrits i incunables que foren reciclats per tal de relligar altres posteriors. Sovint els llibres deteriorats s’utilitzaren per fer enquadernacions noves. Aquesta pràctica ha permès unir dos llibres diferents, un dels quals –sol ser el més antic– s’havia deteriorat per l’ús que se n’havia fet o perquè les condicions de conservació no eren les més adients. Arribats en aquest punt, hom decidí que no servien ja com a transmissors d’un text i decidiren reutilitzar-lo. Els llibreters, els enquadernadors, i també els seders, acudien al mercat de segona mà per tal d’aprovisionar-se d’aquests materials per a reciclar-los.

Aquesta actuació ha fet possible que a la Biblioteca Històrica de la Universitat de València es troben llibres molt antics procedents de diferents contrades d’Europa, algunes de ben llunyanes. I així, entre els
fragments identificats, s’ha localitzat un full pertanyent a un homiliari dels segles XI-XII, l’autor del qual és un dels pares de l’Església conegut amb el nom de Luculentius, que ha esdevingut el manuscrit més antic
custodiat per la Universitat de València. Originari de l’àrea d’influència del monestir italià de Montecassino, s’ha identificat un llibre de sermons.
Hi ha altres fragments que procedeixen d’Itàlia, d’Àustria i de França. En les relligadures de llibres s’empraren també fulls de paper procedents d’incunables, com palesen alguns dels llibres exposats. La Biblioteca Històrica ha pogut localitzar gràcies a aquesta exposició fins a sis incunables fragmentaris, l’existència dels quals era desconeguda.

S’ha aprofitat l’avinentesa per mostrar fotografies de dos casulles procedents de la cartoixa de Valldecrist (Altura, l’Alt Palància) conservades en la actualitat als museus diocesà i capitular de Sogorb i a la Hispanic Society of America de Nova York. A l’interior de les susdites casulles, per tal de reblir la part destinada a allotjar el brodat, s’utilitzaren fulls de pergamí d’un manuscrit, de la darreria del segle XIV, amb la versió catalana del Brunetto Latini traduïda per Guillem de Copons.
Les dues casulles exhibeixen fulls d’un mateix manuscrit, cosa que prova que foren brodades al mateix obrador.

La mostra es podrà visitar a la sala Duc de Calàbria de la Biblioteca Històrica, al Centre Cultural La Nau, fins al 7 d’abril de 2024.

Foto: 3.    s. XIV. Itàlia? Leccionari. [Lliçons corresponents a les festivitats de Sant Anaclet (13
juliol), Santa Sinforosa (18 juliol), Santa Pràxedes (21 juliol), Sant Cristofor (25 juliol), Sant Pantaleó (27 juliol) i Sant Nazari (28 juliol)]. Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH R-2/171. Fotografía
d’Eduardo Alapont.

error: Content is protected !!