LA BIBLIOTECA VALENCIANA SUBMINISTRA 23.686 IMATGES DIGITALS ALS USUARIS I INVESTIGADORS A L’ANY

  • La informació procedent de la secció d’Arxius Personals és la més sol·licitada, seguida de Fons Modern i Fons Gràfic

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha augmentat la seua activitat en 2022 subministrant un total de 23.686 imatges digitals als 478 usuaris que han sol·licitat qualsevol tipus d’informació a través del servei de reprografia. En 2021 es van facilitar 15.232 imatges.

La major part de les imatges, unes 13.799, procedeixen de la secció d’Arxius Personals, seguida de Fons Modern 3.646 i Fons Gràfic 3.307. L’Hemeroteca ha distribuït 2.290 imatges i Fons Antic, 592.

Quant als documents prestats als investigadors en sala, han sigut 13.185 documents, la qual cosa representa doblar els de l’any anterior, que van ser 5.580 documents.

Aquestes dades apareixen recollides en la memòria de la Biblioteca Valenciana que està penjada en el web de la institució: http://bv.gva.es.

En Procés Tècnic s’han creat 5.752 nous registres bibliogràfics i 10.482 nous registres d’exemplar. Així mateix, continua incrementant-se la base de dades d’Autoritats, amb 5.243 registres més.

També destaca l’increment de fons experimentat durant 2022, amb quasi 74.000 nous documents, la majoria dels quals han arribat per donació (59.305 documents).

Cal destacar especialment la Biblioteca Valenciana Digital, que va arribar a finals de 2022 als 1.293.630 objectes digitals, amb un increment de 50.451 objectes digitals durant l’últim any.

Quant a les activitats culturals, destaquen les visites guiades que van ser fetes per més de 10.000 persones, i la presència de la Biblioteca en xarxes socials o en els mitjans de comunicació.

Des de 2017, la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu publica en el seu portal web les memòries anuals, bon reflex del treball i les accions empreses pels seus professionals i que reflecteixen, de manera detallada, les tasques desenvolupades pels diferents departaments, així com els interessos i les característiques dels mateixos usuaris.

error: Content is protected !!