LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA CONVOCA LA II FASE DE SELECCIÓ DE PROJECTES ARTÍSTICS EN EL MARC DEL CONCURS ‘RESIDIR EN LA INVESTIGACIÓ’

LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA CONVOCA LA II FASE DE SELECCIÓ DE PROJECTES ARTÍSTICS EN EL MARC DEL CONCURS ‘RESIDIR EN LA INVESTIGACIÓ’

La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Cultura i Societat, obri la II Fase de selecció de projectes artístics en el context del primer concurs ‘Residir en la Investigació. Transferència del coneixement a través de l’art’. Aquesta iniciativa té com a objectiu fonamental fomentar i incentivar la transferència del coneixement generat pels grups d’investigació universitaris a través de l’art i la cultura.

En aquesta segona fase, se seleccionaran quatre projectes artístics que estiguen vinculats estretament a les línies d’investigació premiades en la primera fase. Les  línies premiades són: Estereotips de gènere associats a les activitats fisicoesportives; Medicina contemporània, sabers, pràctiques i escenaris. Ciència, tècnica i societat en l’Edat Moderna. Ciència, tècnica i societat (segles XIX – XX); Astrofísica extragalàctica i cosmologia i Aplicació de la perspectiva de gènere a l’estudi de les societats del passat.

La convocatòria està oberta a qualsevol persona física o jurídica que desitge presentar i desenvolupar la seua proposta artística, siga de manera individual o a través d’associacions, col·lectius o agrupacions de persones físiques. Per a les persones jurídiques, es requereix que la sol·licitud siga presentada pel seu representant legal, mentre que per a equips o col·lectius, la sol·licitud haurà de ser realitzada per un representant designat, qui haurà de relacionar a tots els participants amb indicació del percentatge de participació en el projecte.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 d’abril.

Es destinarà un import total de 12.000 euros per a les ajudes a concedir. Cada projecte artístic seleccionat rebrà una dotació econòmica de 3.000 euros, destinats a la producció del projecte.

error: Content is protected !!