L’Ajuntament de València obri el procediment d’adjudicació del contracte per a la realització d’activitats culturals en 2024 i 2025

L’Ajuntament de València obri el procediment d’adjudicació del contracte per a la realització d’activitats culturals en 2024 i 2025

• L’Ajuntament impulsa les activitats culturals a la ciutat

  • El contracte tindrà un termini de duració de 24 mesos, a partir del pròxim 1 d’agost, prorrogable per 24 mesos més
  • La Junta ha aprovat els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regixen la licitació
  • Es tracta de les activitats que organitza i promou el consistori a través del Servici de Recursos Culturals

La Junta de Govern Local ha acordat este divendres obrir el procediment d’adjudicació per a contractar la prestació dels servicis d’organització i complementaris dirigits a realitzar les activitats culturals que organitza el Servici de Recursos Culturals. Per a això, s’ha aprovat convocar procediment obert per a l’adjudicació del referit contracte per un import total de quasi un milió d’euros (exactament 905.981,70 euros: 748.745,20 € més 157.236,50 € corresponent al 21% d’IVA).

El contracte tindrà un termini de duració de 24 mesos, a comptar des de l’endemà de la formalització, prorrogable per 24 mesos més. Tal com arreplega l’acord de la Junta, s’establix com a data d’inici l’1 d’agost de 2024. Quant al valor estimat del contracte, segons el que s’establix en la Llei de contractes del sector públic (article 101), ascendix a 1.497.490,40 euros.

La Junta ha aprovat els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regixen la licitació, i ha donat llum verda a la despesa plurianual dels 905.981,70 euros, que permetran donar cobertura al programa d’activitats culturals de la Regidoria.

error: Content is protected !!