LES 10 PROPOSTES DE MAV PER A AFAVORIR LA IGUALTAT EN EL SECTOR ARTÍSTIC VALENCIÀ

LES 10 PROPOSTES DE MAV PER A AFAVORIR LA IGUALTAT EN EL SECTOR ARTÍSTIC VALENCIÀ

Foto de: Mónica del Rey Jordà

L’associació reclama una remuneració justa i igualitària i el compliment del codi de Bones Pràctiques per part dels organismes públics i els privats que funcionen gràcies a ajudes públiques.

Demana reduir la infrarepresentació de les artistes en les col·leccions públiques i equiparar les partides pressupostàries destinades a comprar obra d’autoria femenina i masculina.

Finalitzada la segona edició de DebatsMAV a Castelló amb l’aprovació d’un Document de Conclusions que proposa 10 mesures per a afavorir la igualtat en l’ecosistema artístic valencià sorgides de les reflexions compartides de dones artistes provinents de tot el territori valencià, expertes, creadores, gestores i el públic que han assistit a les diferents sessions.

El document denuncia la bretxa de gènere existent en el sector exemplificada en la major precarietat econòmica de les artistes o els problemes per a conciliar la maternitat i els comptes amb una carrera artística i professional, així com les dificultats de les artistes que estan arribant al final de la seua vida creativa per a accedir a la jubilació o assegurar la salvaguarda del seu llegat.

MAV celebra el creixement de les exposicions consagrades a dones per part dels espais públics i privats valencians, però considera injustificable la seua infrarepresentació en les col·leccions públiques. Demana equiparar les partides pressupostàries dedicades a adquisició d’obres d’autoria femenina i masculina i aposta per la remodelació i revisió crítica de les exposicions permanents, que oferisquen relats que reescriguen el canònic de l’art i s’adeqüen als valors actuals.

Finalment, reclama estudis sobre les particularitats de l’ecosistema artístic valencià i que des dels organismes responsables de cultura i igualtat es done suport a la labor de les associacions de dones i col·lectius a favor de la igualtat.

DebatsMAV és una iniciativa de l’associació Dones en les Arts Visuals que compta amb el suport de de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge de Ia GVA i la col·laboració del Vicerectorat i el Observatori de Cultura de la Universitat de València i l’Institut Universitari d’Estudis Feministes Purificació Escribano de l’UJI.

Creada en 2009, Dones en les Arts Visuals compta amb 106 sòcies a la Comunitat Valenciana i més de 700 a nivell nacional: artistes, comissàries, investigadores, gestores culturals, docents, galeristes, periodistes especialitzades, editores, dissenyadores, crítiques, col·leccionistes, arquitectes, etc.

error: Content is protected !!