Nomenada María Luisa Ayuso gerent de l’IVAM

Nomenada María Luisa Ayuso gerent de l’IVAM

Cultura També a Publicat les bases per a cobrir la Direcció General de l’Institut Valencià de Cultura

  • El Ple ha aprovat també el cessament de Núria Enguita com a directora de l’Institut Valencià d’Art Modern
  • Ayuso compta amb el reconeixement com a Best Lawyer of the year en 2018 i 2020; i el Best Lawyer en 2019, 2021, 2022 i 2023

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es nomena María Luisa Ayuso González-Montagut com a nova gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), a proposta de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, una vegada finalitzats els treballs de la comissió de valoració constituïda per a la seua selecció, que va adoptar la decisió el passat 8 de març.

El nomenament tindrà una duració de quatre anys, prorrogables fins a altres quatre, amb un procés previ de l’avaluació de la gestió realitzada durant la gerència, tal com es recull en les bases de la convocatòria pública, que va ser publicada en el DOGV el passat 4 de gener de 2024.

María Luisa Ayuso ha sigut reconeguda com a Best Lawyer of the year en 2018 i 2020; i el Best Lawyer en 2019, 2021, 2022 i 2023. Llicenciada en Dret per la Universitat de València, és sòcia del despatx d’advocats Ayuso Legal des de 2014, on fins al moment actual ha exercit el seu treball com a experta en assessorament jurídic integral a entitats públiques i privades, des de l’òptica del dret públic, penal, mercantil i civil, especialment dirigit al compliment normatiu.

En este sentit, té una àmplia experiència en la implantació de models de compliment normatiu i codis ètics i de conducta, i ha exercit també funcions d’assessorament dels òrgans d’administració de diferents entitats, públiques i privades, i de gestió dels canals de denúncies o compliment ètic.

A més, ha participat en la implantació integral del model de compliment normatiu de l’IVAM i en el seguiment del seu comité de compliment i la gestió del canal ètic, àmbits en els quals ha dut a terme també labors de formació al personal en matèria de compliment normatiu, contractació pública i conflictes d’interessos.

Així mateix, ha participat en la redacció i elaboració del codi ètic de l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Innovació (IVCR+i), també dependent de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport.

Ayuso forma part també del torn d’ofici des de 2017, on ha exercit les seues funcions com a advocada en les especialitats de contenciós administratiu i dret laboral.

D’altra banda, des de 2016 és delegada per a la Comunitat Valenciana de l’ONG de cooperació internacional i acció social CESAL, amb la coordinació i gestió tècnica i econòmica de diferents projectes i programes de cooperació internacional finançats per la Generalitat.

Així, coordina equips en esta matèria a la República Dominicana, Haití, El Salvador i el Perú, i també desenvolupa la coordinació i seguiment tècnic i econòmic de projectes d’acció humanitària d’emergència a Ucraïna i amb persones desplaçades veneçolanes al Perú.

També és responsable del projecte d’inserció sociolaboral a València finançat per MITES i Iberdrola-UNICEF per a la integració de persones jóvens desocupades.

D’altra banda, el Ple del Consell ha acordat també el cessament de Núria Enguita Mayo com a directora de l’IVAM, després d’haver presentat la seua dimissió d’este càrrec el passat 22 de febrer.

Publicades les bases per a cobrir la Direcció General de l’Institut Valencià de Cultura

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dimarts 26 de març, i serà de deu dies hàbils, segons el DOGV

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport ha publicat la resolució amb les bases del procediment per a la selecció de la persona titular de la Direcció General de l’Institut Valencià de Cultura (IVC).

Este procés obert s’inicia després de l’acord de cessament d’Abel Guarinos com a director general de l’IVC adoptat pel Consell de Direcció de l’Institut Valencià de Cultura, el passat 16 de febrer, després del qual es va sol·licitar a la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública l’autorització per a la convocatòria pública d’este lloc, que ara es concreta.

Segons recull este dilluns el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), les persones candidates han d’estar en possessió d’una titulació universitària de grau o equivalent i acreditar experiència en llocs de responsabilitat en l’àmbit cultural, entre altres requisits.

La selecció es basarà en criteris de solvència acadèmica, professional, tècnica, científica o artística, en l’experiència en l’acompliment de llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada, així com en la capacitat de lideratge per a planificar, implementar i revisar estratègies, polítiques i programes que facen possible els objectius marcats per l’IVC, la capacitat de comunicació i negociació o el coneixement d’idiomes, entre altres criteris.

Els interessats podran presentar les seues sol·licituds a partir del dimarts, 26 de març, i durant un termini de deu dies hàbils, en la seu electrònica de l’IVC, acompanyades obligatòriament del document d’identitat, passaport o targeta de residència que corresponga, la titulació acadèmica exigida i curriculum vitae, així com documentació acreditativa d’este.

D’igual manera, han d’adjuntar un projecte per a la Direcció General en el qual es definisquen les línies estratègiques bàsiques que desenvoluparan al capdavant de l’IVC, incloent-hi eixos prioritaris d’actuació i de gestió interna; necessitats en matèria de personal; o el disseny d’una proposta de posicionament institucional en l’àmbit autonòmic, nacional i internacional.

El projecte, recollit en un màxim de vint pàgines en tipografia arial 12, també ha de plantejar iniciatives de coordinació interadministrativa i de col·laboració publicoprivada, criteris per a l’optimització dels recursos de l’entitat, així com totes les qüestions que es consideren oportunes en relació amb el lloc que s’ha d’exercir.

Els criteris específics de selecció, participació, procediment de valoració i elecció de candidats i altres aspectes detallats de la convocatòria es poden consultar en el DOGV.

L’IVC és una entitat de dret públic, adscrita a la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, que té com a finalitat el desenvolupament i l’execució de la política cultural de la Generalitat quant al coneixement, tutela, foment, recuperació, conservació, restauració, estudi, investigació, promoció i difusió de les arts escèniques, musicals, i plàstiques en totes les seues varietats i els museus en particular.

Així mateix, assumix també les polítiques culturals relacionades amb el patrimoni sonor, audiovisual i de la cinematografia, així com de la documentació específica que hagen anat generant estes arts al llarg dels segles i, en general, de tots els béns culturals integrants del patrimoni cultural, amb especial dedicació a la recuperació conservació, restauració, catalogació i difusió del patrimoni artístic en estes matèries.

error: Content is protected !!