Convocades les ajudes per a l’elaboració de plans de protecció i catalogació de béns d’interés cultural en 2024

Convocades les ajudes per a l’elaboració de plans de protecció i catalogació de béns d’interés cultural en 2024

La línia de subvencions està dotada amb 700.000 euros per a cofinançar els treballs realitzats pels ajuntaments

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport ha publicat en el DOGV la convocatòria per a 2024 per la qual es destinaran 700.000 euros per a cofinançar la redacció de plans especials de protecció i plans directors per a la intervenció en béns d’interés cultural, així com de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de protecció.

Podran sol·licitar les subvencions a l’elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de protecció els ajuntaments que no hagen presentat encara un catàleg davant de la Generalitat per a fer-ne la tramitació urbanística, així com aquells que vullguen fer alguna modificació, i el seu compromís d’iniciar este tràmit en el termini màxim de dos anys.

En el cas de l’accés a les ajudes per a plans especials de protecció i plans directors, hi podran accedir els ajuntaments que presenten una proposta d’intervenció sobre un bé d’interés cultural immoble (monument, conjunt històric, jardí històric, espai etnològic, lloc històric, zona arqueològica, zona paleontològica o parc cultural) que es trobe al seu terme municipal.

Només es tindran en compte els plans que tinguen com a objectiu prioritari un bé d’interés cultural immoble que es trobe inscrit en l’Inventari general del patrimoni cultural valencià.

En tot cas, només seran subvencionables els treballs elaborats per equips externs al personal del mateix ajuntament. El termini per a la presentació de sol·licituds conclou el 18 de gener.

error: Content is protected !!