JAVIER J. HEDROSA, MARÍA TAMARIT, LA COJA DANSA I LOOP ES BENEFICIEN DE RESIDÈNCIES IMPULSADES PER DANSA VALÈNCIA

Els quatre creadors valencians desenvoluparan les seues residències en la Companyia Reial de Teatre de la ciutat de Brussel·les (KVS), el Tenerife LAV i la Universitat de València

Les propostes dels artistes residents qüestionen la idea d’individu i indaguen en la transmissió de la dansa, la sanació del cos i la rellevància de les veles com a objecte persistent al llarg de la història

Les residències artístiques impulsades per Dansa València contribueixen a impulsar les carreres de creadors com Javier J. Hedrosa, María Tamarit, La Coja Dansa i Loop. Aquesta selecció d’artistes valencians ha sigut beneficiària de les residències amb entitats de dins i fora del país, dins del complet programa d’activitats vinculades al festival que es prolonguen temporalment i geogràficament durant tot l’any. El festival, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, ha teixit una xarxa d’intercanvis que comprén una sèrie de residències artístiques i tècniques, fruit d’acords de col·laboració amb la Companyia Reial de Teatre de la ciutat de Brussel·les (KVS), el Tenerife LAV i la Universitat de València.

Javier J. Hedrosa és el creador establit a València que aprofitarà a finals d’enguany els recursos i les connexions amb el centre adscrit al Departament de Cultura, Joventut i Mitjans del Govern de Flandes. La segona edició de l’acord de cooperació posa a la seua disposició una beca de residència al teatre belga que li facilita un espai d’assaig, assessorament artístic i accés a la xarxa KVS.

La investigació i les pràctiques actuals d’Hedrosa es troben entre l’arxiu i la transmissió coreogràfica. En l’actualitat està treballant en dos projectes que comparteixen aquestes bases. Durant la seua estada a Brussel·les aspira a aprofundir en un d’aquests projectes, ‘Una altra forma d’escriptura’.

En opinió del ballarí, coreògraf i investigador, “la transmissió de la dansa és una de les qüestions inherents més problemàtiques, pel fet que es produeix en el cos, la qual cosa impossibilita la separació entre objecte i subjecte”. Així, la manera de transmissió més estesa és la imitació entre cossos, amb el suport de la transmissió oral. L’escrita també existeix, però no és un mètode tan utilitzat i, en paraules d’Hedrosa, pot resultar “disfuncional”, perquè poques persones del seu gremi coneixen els mètodes de notació coreogràfica.

La sanació del cos a Canàries

El nou acord amb el Laboratori d’Arts Vives de Tenerife, LAV, ha facilitat una residència artística d’aprenentatge a María Tamarit, que ha constat d’acompanyament.

La proposta amb què va visitar al maig l’illa porta per títol ‘Sanar’ i és un projecte d’investigació travessat per inquietuds que tenen a veure amb l’atenció, la salut i la percepció del cos i els sentits. La creadora, ballarina, ‘performer’ i artista interdisciplinària ha reparat en el fet que en una situació en què la pressió del medi imposa un ritme excessivament productivista, “el cos no troba lloc per a regenerar-se i es condueix al col·lapse”. ‘Sanar’ és un exercici que pretén cuidar-lo i atendre’l per a evitar que la ferida perdure en el temps.

La peça té diverses línies d’investigació que conflueixen en el procés creatiu i en l’acte escènic. D’una banda, la investigació relacionada amb la pràctica corporal, en la qual la creadora ha partit de la pràctica japonesa ‘katsugen’ i el mètode Body-Mind Centering. D’altra banda, la indagació en els dispositius escènic i sonor i els materials. De la trobada d’aquestes dues línies en sorgeix una tercera, fruit del diàleg entre ambdues.

“La residència a Tenerife ha sigut una oportunitat per a portar el meu treball a un altre context i nodrir-lo d’altres perspectives, mirades i experiències. Al Laboratori he pogut destil·lar la meua proposta i enfocar-me més en el pla corpori, la qual cosa m’ha portat a fer un treball d’insistència i de confiança en el moviment i la presència. Aquesta experiència ha sigut clau perquè ‘Sanar’ continue creixent i evolucionant, i també per a ser més visible i teixir en la xarxa d’aquest camp fluctuant que són les arts vives”, ha valorat Tamarit.

Dues companyies a la Universitat

Per la seua banda, l’Aula d’Arts Escèniques del Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València coopera en l’impuls del talent local a partir d’estades de creació tècniques en què les companyies La Coja Dansa i Loop podran provar, polir i perfeccionar les seues propostes.

“Dansa València és l’únic festival del nostre territori que facilita aquesta classe de residències, que suposen un suport als processos de creació des de la part tècnica, una oportunitat per a provar, incidir-hi o descartar aspectes relacionats amb la il·luminació, el so i l’escenografia. Considerem fonamental que artistes i companyies puguen comptar amb aquestes estades tècniques abans de presentar els seus treballs públicament”, ha valorat la directora de Dansa València, María José Mora.

La sala Matilde Salvador acollirà del 4 al 9 de setembre la formació integrada per Paula Romero, Marta García, Iván Colom i Santi de la Fuente. La Coja Dansa treballarà sobre el seu projecte ‘Pròxim’, que el 10 d’octubre estrenarà en Espacio Inestable. La companyia ha amprat el concepte d’aterratge de Bruno Latour, les claus essencials sobre l’individu i la seua ontologia d’Edgar Morin i les reflexions sobre la verticalitat de Victoria Pérez Royo.

‘Pròxim’ comptarà amb elements escenogràfics utilitzats ja en altres peces de la formació, com ara unflables, als quals se sumaran novetats que s’ajusten a aquesta nova investigació, és el cas d’arnesos i sòls voladors, “que ens desafiaran a generar recursos nous, corporalitats no transitades i efectes per descobrir”, avancen els seus creadors.

Del 9 al 13 de gener de 2024 serà el torn, a la sala Matilde Salvador, de Melissa Usina i Rafa Perets, que debuten com a companyia Loop amb l’espectacle per a tots els públics ‘Llum’. La proposta ens permet reflexionar sobre la importància de les veles al llarg de la història, des d’una processó fins a un sopar romàntic, passant per l’escriptura d’obres literàries tan importants com ‘La Celestina’.

L’objectiu és crear imatges poètiques recognoscibles per a l’espectador i que formen part de la nostra quotidianitat. Per a fer-ho, empraran altres recursos sensorials que transporten el públic a cada un dels llocs per on transitarà aquesta peça de dansa contemporània.

error: Content is protected !!