LA BIBLIOTECA VALENCIANA OFEREIX UNA GUIA DE RECURSOS SOBRE EL PRESIDI DE SANT MIQUEL DELS REIS 

És un document que indica on trobar informació sobre la presó del monestir i enumera els materials que posseeix la biblioteca

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha elaborat una guia de recursos sobre el presidi del monestir de Sant Miquel dels Reis, que va ser, durant quasi cent anys, el lloc on es va situar l’antic presidi nacional de Sant Miquel dels Reis, presó que va actuar també com a presó política, especialment durant la dècada del 1940.

Una guia de recursos és un document que concentra la informació relacionada amb una temàtica concreta, en aquest cas, amb el monestir com a presó. S’estructura en recursos interns: els que poden consultar-se a la Biblioteca Valenciana, i en recursos externs: els que proporcionen altres institucions i entitats.

S’han recollit materials i recursos molt diversos. Entre d’altres, l’usuari podrà localitzar i consultar a través d’aquesta guia el projecte original de Tomás Aranguren i els plànols de la primera presó, construïda en temps de la I República; conéixer els arxius on localitzar els expedients tant dels processos judicials com dels presidiaris; accedir als relats de la vida en aquest, o localitzar fotografies de l’interior i de la vida desenvolupada en la presó.

La Biblioteca Valenciana no custodia documentació relativa a aquest període, ja que els documents generats per l’activitat del penal van ser transferits, quan va ser el moment, als arxius corresponents, seguint la legislació del moment. Aquesta guia orienta sobre els enllaços i les institucions que tenen aquesta informació.

El material que sí que custodia la Biblioteca Valenciana i està a la disposició del ciutadà són les monografies en què s’esmenta el penal de Sant Miquel, llibres que recullen el testimoniatge de presos i fotografies. Es pot consultar en el web .

error: Content is protected !!