La Universitat de València convoca la quarta edició de la convocatòria d’ajudes Activa Fest per a la realització de festivals

La Universitat de València convoca la quarta edició de la convocatòria d’ajudes Activa Fest per a la realització de festivals

La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Cultura i Societat, convoca la quarta edició dels premis Activa Fest, una convocatòria de ajudes destinada a promoure activitats que formen part de festivals amb contingut cultural o artístic organitzats per col·lectius, associacions o a títol individual. El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir del dia 19 de febrer i es tancarà el 8 de març.

L’import econòmic ascendeix a 15.000 euros. La dotació econòmica per a cada activitat seleccionada no superarà els 3.000 euros per projecte.

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar el desenvolupament d’activitats culturals i artístiques que tinguen com a punt de partida la creativitat i la reflexió crítica a través de l’art i també presentar els espais universitaris com a plataforma dinàmica i oberta als seus interessos.

Els festivals poden realitzar-se en qualsevol espai o ubicació de la Comunitat Valenciana, però és necessari que almenys una de les activitats previstes es realitze al Centre Cultural La Nau o en altre espai de la Universitat de València. Les activitats seleccionades es durien a terme abans de l’1 de novembre de 2024, d’acord amb la normativa sociosanitària vigent en aquest moment.Més informació i bases de la convocatòria

error: Content is protected !!