LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA OFEREIX RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA ‘RESIDIR EN LA INVESTIGACIÓ’

LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA OFEREIX RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA ‘RESIDIR EN LA INVESTIGACIÓ’

La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Cultura i Societat, obri la II fase de selecció de projectes artístics en el context del primer concurs ‘Residir en la Investigació. Transferència del coneixement a través de l’art’. Aquesta convocatòria té com a objectiu fomentar la transferència del coneixement generat pels grups d’investigació universitaris a través de projectes elaborats per artistes seleccionats que, durant el temps de duració del projecte, treballaran al costat d’un grup d’investigació de la Universitat de València.

La Universitat de València inicia amb aquesta convocatòria una aposta per les residències d’artistes com a element de transferència de la investigació. Una iniciativa que conjumina l’interés per la investigació amb les pràctiques artístiques, una fórmula que basteix ponts entre la creativitat i la investigació perquè la societat conega algunes de les línies d’investigació que es desenvolupen en el si de la Universitat.

Els artistes seleccionats podran desenvolupar el seu projecte durant la seua estada a València, conéixer els grups d’investigació i mostrar el seu treball final als espais universitaris. El termini per a la presentació de sol·licituds s’ha prorrogat fins al 15 de maig.

Hi ha un import total de 12.000 euros destinat a les ajudes a concedir. Cada projecte artístic seleccionat rebrà una dotació econòmica de 3.000 euros, que s’han de destinar a la producció del projecte artístic. A més, els resultats se’n mostraran en un dels espais culturals de la Universitat de València.

En aquesta segona fase, se seleccionaran quatre projectes artístics que estiguen vinculats estretament a les línies d’investigació premiades en la primera fase. Les línies premiades són: ‘Estereotips de gènere associats a les activitats fisicoesportives’, ‘Medicina contemporània, sabers, pràctiques i escenaris. Ciència, tècnica i societat en l’edat moderna. Ciència, tècnica i societat (segles XIX-XX)’, ‘Astrofísica extragalàctica i cosmologia’ i ‘Aplicació de la perspectiva de gènere a l’estudi de les societats del passat’.

La convocatòria està oberta a qualsevol persona física o jurídica que desitge presentar i desenvolupar la seua proposta artística, ja siga de manera individual o a través d’associacions, col·lectius o agrupacions de persones físiques. Per a les persones jurídiques, es requereix que la sol·licitud siga presentada pel seu representant legal, mentre que per a equips o col·lectius, la sol·licitud ha de ser realitzada per un representant designat, qui haurà de relacionar tots els components del grup amb indicació del percentatge de participació en el projecte.

error: Content is protected !!