L’IVCR+I RESTAURA UNA DESENA DE MANUSCRITS RELACIONATS AMB LA HISTÒRIA DE BEJÍS

Els danys que tenen són paper engroguit i tintes empal·lidides

L’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació restaura una desena de documents manuscrits del Museu Etnològic de Bejís relacionats amb la història del municipi.

Els documents que ha portat l’Ajuntament de Bejís per a restaurar es troben en mal estat pels efectes de la llum i la humitat, la qual cosa ha donat lloc a una infecció microbiana. Els danys provocats es perceben en l’engroguiment del paper, la pèrdua de llegibilitat per les tintes empal·lidides i el paper trencadís per la reacció degradativa d’oxidació.

El manuscrit més antic és un datat en 1565, anomenat ‘Rebedor del notari Juan Pérez. Esborranys previs a la formalització de les escriptures públiques’, el més recent té data de 1880 i és ‘Document del senyor Lázaro i Molier. Sacerdot, rector de Bejís’.

Els documents se sotmetran a un procediment de neteja en sec per aspiració per a eliminar brutícia i espores. Tant les vores amb esgarrats com els centres dels quadernets es reforçaran amb paper ‘washi’ de baix gramatge. Els fulls s’assecaran entre feltres amb pressió controlada i finalment es cosiran els quadernets.

Per a garantir la conservació correcta dels documents es realitzaran carpetes i caixes de conservació amb paper i cartó amb reserva alcalina.

error: Content is protected !!