València convoca el Premi Senyera de les Arts Visuals 2022 amb 12.000 €

S’obri el termini de presentació de propostes, que durarà fins al pròxim 6 de juliol

Demà dimarts, dia 7, s’obri el termini de presentació de sol·licituds del Premi Senyera d’Arts Visuals 2022, que ha convocat l’Ajuntament de València a través de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals. El BOP, Butlletí Oficial de la Província, publica este dilluns l’anunci de la convocatòria, el termini de sol·licituds de la qual es prolongarà fins al pròxim 6 de juliol. Tal com ha subratllat la regidora de Cultura, Glória Tello, l’objectiu de la convocatòria és “estimular i promoure la trajectòria professional d’artistes de la Comunitat Valenciana”, i per a això el premi està dotat amb un import de dotze mil euros.

Tal com assenyalen les bases del concurs, pot participar qualsevol persona física, major de 18 anys, o jurídica, nascut en la Comunitat Valenciana, o resident almenys durant l’últim any. Cada participant podrà presentar un màxim d’una obra, que haurà de ser original i inèdita. En el cas de persones jurídiques, s’haurà d’acreditar la seua inscripció en el registre corresponent on constarà el domicili social o delegació que disposa en la Comunitat Valenciana amb un any d’antiguitat en la publicació de l’anunci en el BOP.

Les obres a concurs hauran de presentar-se en arxius independents per a la seua valoració: fotografies de l’obra en vistes de manera que la interpretació de les seues característiques artístiques, físiques i la seua visualització siga inequívoca; una especificació de fitxa tècnica que incloga autoria, títol, grandària, pes, tècnica, materials i, si escau, diagrama de muntatge i col·locació dels diferents elements que conformen l’obra en el seu conjunt; i un dossier de l’obra presentada amb un màxim de 10 pàgines. No s’acceptaran simulacions de muntatge, renders 3D i/o plans. Cada arxiu no podrà superar els 10 MB de grandària, i cada aspirant podrà optar al premi mitjançant una única obra, amb total llibertat sobre el material emprat, sempre que siga consistent i permeta la seua durabilitat.

La Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals nomenarà un jurat, presidit per la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, o persona en qui delegue; i integrat per tres vocals designats per la Regidoria entre artistes, galeristes, crítics i crítiques d’art, professionals historiadors, docents o investigadors de l’art. Este jurat seleccionarà fins a un màxim de 10 obres que seran formalment anomenades “finalistes del Premi Senyera d’Arts Visuals 2022”.

error: Content is protected !!