CONVOCADES SUBVENCIONS PER UN VALOR DE 250.000 € A LA PARTICIPACIÓ DE LES GALERIES D’ART EN FIRES NACIONALS I INTERNACIONALS

La dotació pressupostària és de 250.000 euros

El termini de sol·licitud acaba el 23 de desembre

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat ajudes econòmiques per a col·laborar amb el funcionament i la promoció de les activitats de les galeries d’art de la Comunitat Valenciana en fires d’art nacionals i internacionals. La línia pressupostària és de 250.000 euros.

Podran sol·licitar aquestes subvencions els titulars de galeries d’art que desenvolupen les seues activitats en l’àmbit competencial de la Comunitat Valenciana. A l’efecte d’aquestes subvencions, s’entén com a galeries d’art les persones físiques o jurídiques que tinguen com a activitat principal l’exposició oberta al públic d’obres d’art amb finalitat comercial.

Aquesta convocatòria es fa per mitjà de la fórmula de tramitació anticipada per a la participació de les galeries d’art de la Comunitat Valenciana en fires d’art nacionals i internacionals desenvolupades entre el dia 1 de novembre de 2021 i el 31 d’octubre de 2022.

Tindran la consideració de despeses subvencionables totes aquelles generades exclusivament per l’organització de les activitats per a les quals es concedeix la subvenció, que hagen sigut relacionades i quantificades en la memòria econòmica del projecte.

Aquestes despeses són les que es deriven de la contractació del sòl, en aquelles fires en què aquest concepte tinga caràcter obligatori, les despeses derivades de les acreditacions i els drets d’inscripció, les corresponents al disseny, muntatge i desmuntatge de l’estand i elaboració de material publicitari i material promocional en relació amb la presència de la galeria en la fira de què es tracte.

També s’inclouen en aquesta ajuda els serveis per a la gestió de l’estand: assegurances, consum d’energia elèctrica, inserció de dades o publicitat en catàleg, neteja i personal; desplaçament i estada al lloc de celebració de la fira corresponent per a dues persones, durant les dates de celebració d’aquesta.

Els detalls d’aquesta convocatòria es poden consultar en el DOGV (https://dogv.gva.es/datos/2021/12/09/pdf/2021_12295.pdf) de hui i el termini de presentació de les sol·licituds serà de deu dies hàbils, amb la qual cosa acaba el 23 de desembre.

error: Content is protected !!