CONVOCADES SUBVENCION PER ACTIVITATS CULTURALS I ARTÍSTIQUES QUE PROMOGUEN LA CULTURA POPULAR

L’objectiu és la difusió de la història i el patrimoni cultural valencià

El termini per a presentar les ajudes serà fins al 22 de desembre

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat ajudes econòmiques per a l’organització d’activitats culturals i artístiques que promoguen la cultura popular valenciana per un import d’1.300.000 euros.

Les subvencions es distribueixen en dues modalitats: associacions sense ànim de lucre i fundacions privades (1.100.000 euros) i aules de la tercera edat (200.000 euros). L’import màxim per beneficiari serà de 50.000 euros.

Serà subvencionable l’organització d’activitats culturals i artístiques, com per exemple exposicions, congressos, seminaris, jornades, creació i divulgació de rutes i itineraris culturals i publicacions. També estan inclosos els esdeveniments que ressalten la història i el patrimoni cultural immaterial valencià com ara romeries, ritus tradicionals, tradicions, expressions orals, música tradicional, dansa, teatre, etc.

Aquesta convocatòria es realitza mitjançant la fórmula de tramitació anticipada per a les activitats que s’hauran realitzat o es realitzaran entre el 16 de setembre de 2021 i el 15 de setembre de 2022.

L’objecte de les ajudes és contribuir a la promoció, difusió, disseny i organització d’activitats de promoció cultural i artística. Les activitats han de ser realitzades a la Comunitat Valenciana, excepte les que siguen organitzades pels centres valencians en l’exterior reconeguts per la Generalitat Valenciana, que també són destinataris de les ajudes.

El termini per a presentar les ajudes és fins al 22 de desembre i els detalls de la convocatòria s’expliquen en l’Ordre publicada en el DOGV del dia 7 de desembre (https://dogv.gva.es/datos/2021/12/07/pdf/2021_12216.pdf)

error: Content is protected !!