CONVOCATÒRIA PER A DOS LABORATORIS D’INVESTIGACIÓ

Es realitzaran durant els mesos de gener i febrer de 2023

Un dels objectius de l’Espai LaGranja de l’Institut Valencià de Cultura és convertir-se en un centre especialitzat en la investigació i desenvolupament de la dansa contemporània i les arts del moviment.

Seguint aquesta línia de treball, l’IVC, a través de l’Espai LaGranja, té intenció de desenvolupar i fer la producció, durant els mesos de gener i febrer de 2023, de dos laboratoris d’investigació que es desenvoluparan a València (Espai LaGranja).

Per a assolir aquest calendari, convoquem un procés de selecció de dos projectes d’investigació a desenvolupar i produir al llarg de 8 setmanes: del 9 de gener al 3 de març de 2023. El resultat del treball d’investigació es mostrarà en una exhibició pública de la manera que es considere més adequada en acabar el procés en cadascun dels espais de treball.

La convocatòria està dirigida a creadores/ors, ballarines/ins, coreògrafes/ògrafs, que desenvolupen habitualment el seu treball a la Comunitat Valenciana i que vulguen aprofundir en processos d’investigació en l’àmbit de la DANSA CONTEMPORÀNIA i les ARTS DEL MOVIMENT. No s’admetran propostes realitzades de companyies estables de dansa o d’arts escèniques.

Amb la finalitat principal de protegir i donar suport a l’esmentat procés d’investigació, de manera que permeta créixer dignament a les persones implicades, així com acompanyar-les amb un equip humà còmplice amb el procés, la convocatòria ofereix:

• Espai de treball en l’Espai LaGranja de Burjassot.

• Contractació artística laboral de fins a quatre ballarins/intèrprets/coreògrafs/creadors del procés per cadascun dels laboratoris durant el temps de treball. Es pren com a referència el preu pagat per assajos a les produccions pròpies de l’IVC (1.650 € bruts al mes).

• Acompanyament tècnic i a la producció, i l’IVC assumeix els costos de les necessitats generades al voltant del procés d’investigació (compra de materials, pagament dels serveis d’algun professional extern, etc.) fins a un pressupost màxim de 8.000 € (IVA inclòs) per cada laboratori d’investigació.

• Acompanyament en la documentació del procés, així com la difusió exterior d’aquesta a altres centres que realitzen activitats semblants, amb la possibilitat d’establir col·laboracions o intercanvis.

 • Presentació de les conclusions del procés d’investigació davant del públic en el format i la data que es consideren adequats als espais implicats en el procés de treball i investigació.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD:

• Text d’un màxim de 5 pàgines en què s’exposen els eixos del treball d’investigació al llarg del procés de dos mesos. Serà obligatori posar un TÍTOL al projecte i indicar el nombre de ballarins/intèrprets (que serien els coreògrafs/creadors del procés) que hi participaran (màxim 4 persones).

• Un pla de producció del laboratori (calendari, participants externs, necessitats tècniques imprescindibles, possibles despeses de producció…).

• CV artístic. Telèfon de contacte i adreça electrònica.

• Enllaços d’un màxim de 3 treballs propis dels sol·licitants o del sol·licitant que impulse el projecte.

COMISSIÓ DE SELECCIÓ:

Formada per cinc persones: 1 representant de l’APDCV, 1 representant de l’AVED, 1 representant del Comitè Escèniques i el director de l’Espai LaGranja.

La selecció es farà segons l’interés del projecte d’investigació presentat, així com la coherència i el rigor en el seu desenvolupament.

Es valorarà de manera especial el nivell de compromís amb el procés d’investigació, ja que s’exigirà dedicació plena en el desenvolupament i la consecució del projecte; compromís imprescindible i necessari per a realitzar un procés seriós d’investigació que permeta aprofundir en els plantejaments del projecte.

TERMINI D’ENTREGA DE LES SOL·LICITUDS I RESOLUCIÓ:

Las sol·licituds s’han d’enviar en format digital entre l’1 i el 15 de novembre de 2022 al correu producciolagranja@gmail.com. Al llarg del mes de desembre, l’Espai LaGranja farà públics els dos projectes de laboratoris d’investigació seleccionats per la Comissió.

error: Content is protected !!