ELS CRÍTICS D’ART ES PRONUNCIEN CONTRA L’ÚS DE LICITACIONS PER A COBRIR UN PERFIL PROFESSIONAL D’AQUESTES CARACTERÍSTIQUES COM S’HA FET A L’ESPAI D’ART CONTEMPORANI DE CASTELLÓ

L’Associació Valenciana de Crítics d’Art, AVCA, després de reunir-se la junta directiva, ha decidit expressar formalment la seua disconformitat davant la licitació per a cobrir la plaça de direcció artística de l’Espai d’Art Contemporani de Castelló, EACC, de l’Institut Valencià de Cultura, IVC.

S’exposa que el mitjà per a oferir i cobrir la plaça de direcció a l’EACC no és l’adequat, ja que contribueix a la precarització i a la mercantilització del sector de les arts plàstiques i visuals.

Un fet que, malauradament, està proliferant en tot l’àmbit cultural de la Comunitat Valenciana i que afecta a un gran nombre de professionals del sector cultural, on s’inclou la crítica d’art i el comissariat d’exposicions.

Així mateix, voldríem assenyalar que l’ús de licitacions no hauria d’utilitzar-se per a cobrir un perfil professional d’aquestes característiques, ja que converteix una relació laboral en una relació mercantil, és a dir, entre l’IVC i el/la futur/a director/a, un fet que també es repeteix de forma constant en una societat i economia cada vegada més aliena a les regulacions de les relacions contractuals, i que només decideix actuar quan el problema és majoritari (p.ex. llei rider).

Tanmateix, es manifesta que AVCA està a favor de les convocatòries públiques, però no de les licitacions en casos com aquest.

A més hauríem agraït que com a Associació Valenciana de Crítics d’Art se´ns hi haguera consultat el procediment per a oferir la plaça públicament.

Per tant, sol·licitem formalment que es retire aquesta licitació perquè perjudica la professionalitat del sector i afavoreix la seua precarietat.

error: Content is protected !!